νέος

当ページのリンクには広告が含まれています。

νέος(ネオス)は「新しい、若い、若々しい、現代的な」という意味の形容詞です。

目次

νέος(ネオス)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語です。英語の接頭辞「ネオ…」の語源。

 • 印欧祖語:新しい
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νέος|新しい、若い、若々しい、現代的な
   • 英語:neo-|新しい、現代の(接頭辞)
  • 中英語:newe|若い、新月
   • 英語:new|新しい、など

用法

νέα σελήνη
ネア セリーニ
新月
new moon

Ήμουν νέος.
イーモン ネオス
私は若かった。
I was young.

類義語

 • καινούργιος|新しい
 • καινούριος|新しい(καινούργιοςの現代的な綴り方)
 • καινουργής|新しい(フォーマルな言い方)
 • καινός|新しい(古い言い方)
 • πρόσφατος|最近の
 • νεαρός|若い

νέος(ネオス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ分類 [様子] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

νέος(ネオス)- 形容詞

主な意味

 1. 新しい
 2. 若い、若々しい
 3. 現代的な

読み方

 • ネオス|νέος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • neos

英語訳

 1. new
 2. young, youthful
 3. modern

語形変化

単数

男性女性中性
主格νέοςνέανέο
属格νέουνέαςνέου
対格νέονέανέο
呼格νέενέανέο

複数

男性女性中性
主格νέοινέεςνέα
属格νέωννέωννέων
対格νέουςνέεςνέα
呼格νέοινέεςνέα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次