μαύρος

当ページのリンクには広告が含まれています。

μαύρος(マヴロス・マブロース)は「黒い・黒色の」という意味の形容詞です。

目次

μαύρος(マヴロス・マブロース)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の色名。

 • 古代ギリシャ語:μαυρός|暗い、薄暗い、知られていない
  • ギリシャ語:μαύρος|黒い・黒色の、暗い、濃い、違法な・闇の、太字の(形容詞)
   • ギリシャ語:μαύρο|黒、黒色(中性名詞)

単純な「黒色」だけでなく、他と比較して暗いもの(パンとか)や、違法なもの(市場、ブラックマネー…)を表すのに用いたりもします。

μαύρη μαγεία
マヴリ マギア
黒魔術
black magic

μαύρο ψωμί
マヴロ プソミ
黒パン
black bread

μαύρα χρήματα
マヴラ フリーマタ
ブラックマネー
black money

μαύρη αγορά
マヴリ アゴラ
闇市場、ブラックマーケット
black market

似た形容詞としては以下のようなものがあります。

 • μελανός(メラノス・メラノース):黒い、黒色の、暗い
 • μέλας(メラス・メーラス):黒い、黒色の、暗い(古い言い方)
 • σκούρος(スキーロス):暗い色の、濃い色の

μαύρος(マヴロス・マブロース)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [無彩色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

μαύρος - 形容詞

主な意味

 1. 黒い、黒色の
 2. 暗い、濃い
 3. 違法な、闇の
 4. 太字の

読み方

 • マヴロス・マブロース|μαύρος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • mavros

英語訳

 1. black
 2. dark, gloomy
 3. black
 4. bold

語形変化

単数

男性女性中性
主格μαύροςμαύρημαύρο
属格μαύρουμαύρηςμαύρου
対格μαύρομαύρημαύρο
呼格μαύρεμαύρημαύρο

複数

男性女性中性
主格μαύροιμαύρεςμαύρα
属格μαύρωνμαύρωνμαύρων
対格μαύρουςμαύρεςμαύρα
呼格μαύροιμαύρεςμαύρα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次