μεγάλος

当ページのリンクには広告が含まれています。

μεγάλος(メガロス・メガーロス)は「大きい、高い、長い」という意味の形容詞です。

目次

μεγάλος(メガロス・メガーロス)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語由来の古い言葉。

 • インド・ヨーロッパ祖語:*méǵh₂s|大きい、すばらしい
  • 古代ギリシャ語:μέγας|大きい、すばらしい、大声の
   • ギリシャ語:μεγάλος|大きい、高い、長い、年上の、歳をとった、大文字の

英語のbigなどに相当する、多くの意味を持つ単語です。「年上の、歳をとった」や「大文字」の意味を表すこともあります。

関連語句

μεγάλος - 形容詞

主な意味

 1. 大きい
 2. 高い
 3. 長い
 4. 年上の、歳をとった
 5. 大文字の

読み方

 • メガロス・メガーロス|μεγάλος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • megalos

英語訳

 1. big, large
 2. tall, high
 3. long
 4. old, elder
 5. uppercase, capital

語形変化

単数

スクロールできます
男性女性中性
主格μεγάλος
メガロス・メガーロス
μεγάλη
メガリ・メガーリ
μεγάλο
メガロ・メガーロ
属格μεγάλουμεγάληςμεγάλου
対格μεγάλομεγάλημεγάλο
呼格μεγάλεμεγάλημεγάλο

複数

スクロールできます
男性女性中性
主格μεγάλοι
メガリ・メガーリ
μεγάλες
メガレス・メガーレス
μεγάλα
メガラ・メガーラ
属格μεγάλωνμεγάλωνμεγάλων
対格μεγάλουςμεγάλεςμεγάλα
呼格μεγάλοιμεγάλεςμεγάλα

用例

 • ο μεγάλος άντρας
  オ メガロス アンドラス
  大きな男の人
  the big man
 • το μεγάλο δέντρο
  ト メガロ デンドゥロ
  背の高い
  the tall tree
 • μεγάλη ευτυχία
  メガリ エフテリア
  幸、大いなる幸せ
  great happiness
 • μεγάλα γράμματα
  メガラ グラーマタ
  文字
  capital letters

μεγάλος(メガロス・メガーロス)- 関連項目

同じ分類 [空間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次