名詞と形容詞の語形変化(単数主格)/アクロポリス・パルテノン神殿

当ページのリンクには広告が含まれています。

ダイアログ『アクロポリス観光』を読み、ギリシャ語の名詞の単数主格形と、形容詞の語形変化について学習します。

レッスン後半は、パルテノン神殿の歴史やアクロポリス博物館見学についてのお話でした。

目次

ダイアログ『アクロポリス観光』

アクロポリスを見学している家族の会話です。

エリも無事にアクロポリスに到着したようですね。

Άντρας

Εδώ πρέπει να είναι ο Παρθενώνας.
エド プレピ ナ イネ オ パルテノマス
これがパルテノン神殿にちがいないね。
This must be the Parthenon.

Γυναίκα

Ναι. Νίκο, εδώ είναι ο Παρθενώνας.
ネ ニコ エド イネ オ パルテノマス
ええ。ニック、これがパルテノン神殿よ。
Yes. Nick, this is the Parthenon.

Παιδί

Τι μεγάλος που είναι!
ティ メガロス プ イネ
なんて大きいんだろう!
How big it is!

Παιδί

Εδώ ήταν οι Καρυάτιδες;
エド イタン イ カリアティデス?
カリアティード(女性の像)はここにあったの?
The Caryatids were here?

Άντρας

Όχι, στο Ερεχθείο.
オーヒ スト エレフシオ
いや、エレクテイオン(神殿)に置かれていたんだ。
No, in the Erechtheion.

Άντρας

Οι Καρυάτιδες τώρα είναι στο καινούριο μουσείο της Ακρόπολης.
イ カリアティデス トラ イネ スト ケヌリオ ムジオ ティス アクロポリス
カリアディスは今、新アクロポリス博物館に展示されているんだよ。
The Caryatids are now in the new Acropolis Museum.

Άντρας

Είναι όμως μόνο πέντε. Η άλλη είναι στο Λονδίνο.
イネ オモス モノ ペンデ イ アリ イネ スト ロンディノ
でも5体だけだ。他のひとつはロンドンにある。
There are only five, however. The other one is in London.

Παιδί

Τι κρίμα! Μαμά, πάμε στο μουσείο;
ティ クリマ ママ パメ スト ムジオ?
残念!ママ、博物館に行こう?
What a pity! Mom, shall we go to the museum?

Γυναίκα

Όχι, ακόμα. Δεν σου αρέσει η Ακρόπολη;
オーヒ アコマ デン ス アレシ イ アクロポリ?
まだ行かないわ。アクロポリスは楽しくない?
Not yet. Don’t you like the Acropolis?

Παιδί

Ναι, πολύ. Είναι μεγάλη και όμορφη.
ネ ポリ イネ メガリ ケ オモルフィ
ううん、とっても楽しい。大きいし綺麗。
Yes, very much. It’s big and beautiful.

Παιδί

Μου αρέσει η αρχαία ιστορία, αλλά μου αρέσει να βλέπω και τα μουσεία...
ム アレシ イ アルヘア イストリア アラ ム アレシ ナ ブレポ ケ タ ムジア…
古代の歴史は好きだけど、博物館見学も好きなんだ…
I like ancient history, but I also like seeing museums...

Άντρας

Από εδώ βλέπεις όλη την Αθήνα. Μεγάλη πόλη...
アポ エド ヴレピス オリ ティン アティナ メガリ ポリ…
ここからアテネが見渡せるよ。大きな都市だなあ…
From here you (can) see all of Athens. Big city...

Γυναίκα

Και άσχημη, δεν υπάρχει καθόλου πράσινο.
ケ アスヒミ デン イパルヒ カソール プラシノ
そして醜いわ、緑がないもの。
And ugly, there isn’t any green.

Παιδί

Ναι, αλλά τα αρχαία κτίρια είναι όμορφα.
ネ アラ タ アルへア クティリア イネ オモルファ
うん、でも古代の建物はきれい。
Yes, but the ancient buildings are beautiful.

Άντρας

Γιάννη, πρόσεχε!
イアーニ、プロセヘ!
イアーニ、気をつけて!
John, be careful!

Παιδί

Ωχ, το πόδι μου! Μαμά, πονάω!
オーフ、ト ポーディ ム!ママ、ポナオ!
あー、足!ママ、足が痛い!
Oh, my foot! Mom, it hurts!

Γυναίκα

Έλα, δεν είναι μακριά.
エラ デン イネ マクリア
おいで、そう遠くないから。
Come, it’s not far.


Γυναίκα

Συγγνώμη, το Στάδιο είναι ευθεία;
シグノーミ ト スタディオ イネ エフシア
すみません、スタジアムは真っ直ぐ行けばいいですか?
Excuse me, is the Stadium straight ahead?

Έλλη

Δεν ξέρω, λυπάμαι.
デン クセロ リパメ
わかりません、ごめんなさい。
I don’t know, I’m sorry.

単語

大きいμεγάλος メガロスmegalosbig
醜い、悪いάσχημος アスヒモスaschimosugly, bad
少しも…ないκαθόλου カソールkatholounot at all
都市πόλη ポリpolicity
しかしόμως オモスomoshowever
新しいκαινούριος ケヌリオスkainouriosnew
πόδι ポーディpodifoot
残念だ、恥ずかしいκρίμα クリマkrimapity, shame
~だけμόνο モノmonoonly
気をつける、注意するπροσέχω プロセホprosechobe careful, look out
美しいόμορφος オモルフォスomorfosbeautiful
古代のαρχαίος アルヘオスarchaiosancient
歴史ιστορία イストリアistoriahistory
傷つけるπονάω ポナオponaohurt

感嘆の表現

ダイアログに登場した感嘆の表現について。

Παιδί(こども)

Τι μεγάλος που είναι!
ティ メガロス プ イネ
なんて大きいんだろう!
How big it is!

英語に直訳するとHow ... which it is! といった感じで少しややこしいですが、お決まりの表現です。

Παιδί(こども)

Τι 形容詞 που είναι!
ティ プ イネ
なんてだろう!
How ... it is!

上の例のμεγάλος(大きい)を、別の形容詞に変えてみます。

Παιδί(こども)

Τι όμορφος που είναι!
ティ オモルフォス プ イネ
なんてきれいなんだ!
How beautiful it is!

どのくらい、何τι ティti[英] how, what
(…するところの)こと、もの / …する、した(場所)που pou関係詞。[英] that, who, which / where

Καρυάτιδες(カリアティード)

女性の人像柱のこと。建物の柱が女性の像のかたちになっているものです。

頭上のエンタブラチュアを支える柱の役目を果たす女性の立像。複数形はカリアティデス(Karyatides、ギリシア語: Καρυάτιδες)。女像柱、女人像柱ともいう。

カリアティード - Wikipedia

Ερεχθείο(エレクテイオン)

アクロポリスにある神殿。玄関(ポーチ)に6体のカリアティードがあります。

これらのカリアティードは複製で、本物はアクロポリス博物館に5体、ロンドンの大英博物館に1体置かれています(☆2014年のレッスン内容です)。

και(also の意味で)

μου αρέσει να βλέπω και τα μουσεία...
ム アレシ ナ ブレポ ケ タ ムジア…
博物館見学好きなんだ…
I also like seeing museums...

καιは英語のandにあたる単語として何度も登場していますが、このダイアログのようにalsoやtooの意味で使われることもあります。

名詞と形容詞の語尾(単数主格形)

以前のレッスン『名詞の性と冠詞/ギリシャのコーヒーとカフェ事情』で、ギリシャ語の名詞に「文法上の性」があること、性に応じて冠詞を使い分ける必要があることについて学びました。

今回のレッスンは形容詞についてです。形容詞も冠詞と同じく、修飾する名詞の性に応じて使い分けが必要になります。

語尾のパターンは数多くありますが、圧倒的に-ός, -ή, -ό(または-ος, -η, -ο)が頻出です。

形容詞の語形変化(ός, -ή, -ό / -ος, -η, -ο)

良いκαλός カロスkalos[英] good, nice
単数男性女性中性
主格καλόςκαλήκαλό
属格καλούκαλήςκαλού
対格καλόκαλήκαλό
呼格καλέκαλήκαλό
大きいμεγάλος メガロスmegalos[英] big, large
単数男性女性中性
主格μεγάλοςμεγάλημεγάλο
属格μεγάλουμεγάληςμεγάλου
対格μεγάλομεγάλημεγάλο
呼格μεγάλεμεγάλημεγάλο

以下では、名詞の性ごとに代表的な語尾をいくつか挙げ、形容詞といっしょに使ってみます。

男性名詞の頻出語尾と形容詞

-oς, -ός

運転手οδηγός オディゴスodigos[英] driver
医者γιατρός イアトロスgiatros[英] doctor
息子γιός イオスgios[英] son
ペトロス(人名)Πέτρος ペトロスPetros[英] Peter

-ας, -άς

成人男性、夫άνδρας アンドゥラスandras[英] man, husband
πατέρας パテーラスpateras[英] father
パイナップルανανάς アナナースananas[英] pineappler

-ης, -ής

生徒(男、特に大学生)φοιτητής フィティティースfoititis[英] (university) student
教師、大学教員、教授(男)καθηγητής カシギティスkathigitis[英] teacher, university teacher, professor
 • ο καλός οδηγός
  オ カロス オディゴス
  良い運転手
  the good driver
 • ο μεγάλος άντρας
  オ メガロス アンドラス
  大きな男の人
  the big man
 • ο ωραίος φοιτητής
  オ オレオス フィティティス
  すてきな生徒(男)
  the nice student

女性名詞の頻出語尾と形容詞

椅子καρέκλα カレークラkarekla[英] chair
成人女性、妻γυναίκα イネーカgynaika[英] woman, wife
お母さんμητέρα ミテラmitera[英] mother
生徒(女、特に大学生)φοιτήτρια フィティトゥリアfoititria[英] student
教師、大学教員、教授(女)καθηγήτρια カシギティスkathigitis[英] teacher, university teacher, professor

-η, -ή

図書館 / 本棚βιβλιοθήκη ヴィヴィオシーキvivliothiki[英] library / bookcase
娘、乙女、女の子κόρη コーリkori[英] daughter / maiden, girl
雷(雷鳴)βροντή ヴロンディvronti[英] thunder, thunderclap
 • η καλή καρέκλα
  イ カリ カレークラ
  良い椅子
  the good chair
 • η μεγάλη γυναίκα
  イ メガーリ イネーカ
  大きな女の人
  the big woman
 • η ωραία φοιτήτρια
  イ オレア フィティリア
  すてきな生徒(女)
  the nice student

中性名詞の頻出語尾と形容詞

-ι, -ί

テーブル、机τραπέζι トゥラペズィtrapezi[英] desk, table
ベッドκρεβάτι クレヴァーティkrevati[英] bed
子どもπαιδί ペディpaidi[英] child, kid

-ο, -ό

食べ物、食事φαγητό ファギトーfagito[英] food, meal
βιβλίο ヴィヴリオvivlio[英] book

-μα

名前όνομα オノマonoma[英] name
手紙、文字γράμμα グラーマgramma[英] letter
 • το καλό τραπέζι
  ト カロ トゥラペズィ
  良いテーブル
  the good table
 • το μεγάλο παιδί
  ト メガロ ペディ
  大きなこども
  the big child
 • το ωραίο γράμμα
  ト オレオ グラーマ
  すてきな手紙
  the nice letter

アテナイのアクロポリスとパルテノン神殿

アテナイのアクロポリスはギリシャ国内ではもちろんのこと、世界で最も有名な遺跡のひとつとも言えます。

その中でもパルテノン神殿は特に重要な建造物のひとつであり、大人気の観光スポットです。

パルテノン神殿の悲しい歴史

パルテノン神殿は、ペルシア王国との戦い(マラトンの戦い)が終わったころに建築がはじめられたものとされています。

現在まで残るこの壮大な建造物は、何世紀にもわたって大きな被害を受けました、というお話。

女神アテナを祀るこの神殿は、東ローマ帝国時代にはキリスト教の聖堂・巡礼の地となってしまいました。

それから、オスマン帝国時代にはイスラム教の礼拝堂(モスク)となってしまいました。弾薬の貯蔵庫として使われることもありましたし、ヴェネツィア共和国との戦いの際には(大トルコ戦争)建造物の一部が爆破されてしまったそうです。

その後再建、修復がおこなわれていますが、近年の大気汚染によって大理石の損傷が激しくなっています。

アクロポリス博物館

アクロポリス博物館のチケットの価格は12ユーロ。19歳以下・学生・高齢者・ツアーガイド・ハンディキャップのあるひと・欧州連合(EU)の市民などは6ユーロだそうです(☆2014年のレッスン内容です)。

ときどきストライキで閉館することもあり、博物館を楽しみにしていた外国人観光客が怒ってしまうこともしばしば、とのこと。

Today's Episode

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #15 Visiting the Acropolis

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次