人称代名詞の属格(弱形)/サモトラキ島

当ページのリンクには広告が含まれています。

ダイアログ『ギリシャからの手紙』を読み、ギリシャ語の人称代名詞の属格(弱形)について学習します。

レッスン後半は「サモトラキ島」のお話でした。

目次

ダイアログ『ギリシャからの手紙』

コンサートから帰宅したペトロスとエリの家に、友人アンドレアからのお手紙が届いていました。

Πέτρος

Σπίτι μου, σπιτάκι μου!
スピティ ム、スピタキ ム!
ただいま!
Home sweet home!

Έλλη

Μια κάρτα από την Αντρέα!
ミア カルタ アポ ティン アンドゥレア!
アンドレアからのはがきだわ!
A postcard from Andrea!

Πέτρος

Τι γράφει;
ティ グラーフィ?
なんて書いてあるの?
What does she write?


エリが、アンドレアからのお手紙を読み上げます。

Αντρέα

Αγαπημένοι μου Έλλη και Πέτρο,
アガピメーニ ム エリ ケ ペトゥロ、
親愛なるエリとペトロス、
My dear Elli and Peter,

Αντρέα

είμαι στη Σαμοθράκη με τη φίλη μου και περνάμε υπέροχα!
イメ スティ サモスラキ メ ティ フィリ ム ケ ペルナメ イペロハ!
わたしは友達とサモトラキ島で楽しく過ごしています!
I’m in Samothrace with my friend, and we’re having a great time!

Αντρέα

Οι άνθρωποι μας μιλάνε ελληνικά και μας δίνουν φρούτα και φαγητά και μας δείχνουν τα αρχαία.
イ アンスロピ マス ミレーネ エリニカ ケ マス ディヌン フルータ ケ ファギター ケ マス ディフヌン タ アルヘア。
人々はみんなギリシャ語を話すし、美味しいフルーツや食事、それから遺跡。
People speak Greek to us and give us fruits and food and show us the ruins.

Αντρέα

Εδώ δεν είναι σαν την Αθήνα, η θάλασσα είναι ωραία, η φύση είναι υπέροχη και έχει ησυχία.
エド デン イネ サン ティ アティナ、イ サーラサ イネ オレア、イ フィシ イネ イペロヒ ケ エヒ イシヒア。
アテネじゃないみたい。海も自然もすばらしいし、静かで。
It’s not like Athens here, the sea is beautiful, the nature is wonderful, and it’s calm.

Αντρέα

Μου λείπετε όμως πολύ. Μου στέλνετε τις φωτογραφίες μας όταν μπορείτε;
ム リペテ オモス ポリ。ム ステルネテ ティス フォトグラフィス マス オタン ボリテ?
あなたたちに会いたいです。時間があるとき、写真を送ってくれませんか?
I miss you guys a lot though. Will you send me the photos when you can?

Αντρέα

Να είστε καλά, Αντρέα.
ナ イステ カラ、アンドゥレア。
お元気で。アンドレア。
Take care, Andrea.


手紙を読み終わり、おなかぺこぺこのペトロス。そこに、エリのお母さんから電話がかかってきます。

Πέτρος

Ωραία.
オレア。
Nice.
いいね。

Πέτρος

Πεινάω. Δε μαγειρεύουμε κάτι;
ピナオ。デ マギレヴーメ カティ?
おなかがすいた。何かつくれないかな。
I’m hungry. Can’t we cook something?

Έλλη

Δεν υπάρχει τίποτα. Ωχ το τηλέφωνό μου.
デン イパルヒ ティポタ。オヒ ト ティレフォノ ム。
何もないわ。あ、電話が鳴ってる。
There isn’t anything. Oh, my phone.

Έλλη

Έλα μαμά, ναι καλά. Ε, πεινάμε λίγο.
エラ ママ、ネ カラ。エ、ピナメ リゴ。
ママ、元気よ。ちょっとお腹が空いてるけど。
Yes mom, yes fine. Eh, we’re bit hungry.

Μαμά

Ελάτε εδώ παιδί μου. Έχω κεφτεδάκια. Σας αρέσουν;
エラテ エド ペディ ム。エホ ケフテダキア。サス アレスン?
じゃあうちにいらっしゃいよ。ミートボールがあるわ。好きでしょ?
Come here, my child. I have little meatballs. Do you like them?

Έλλη

Ναι, μας αρέσουν πολύ.
ネ、マス アレスン ポリ。
ええ、大好きよ。
Yes, we like them very much.

Μαμά

Εντάξει, σας περιμένουμε.
エンダクシ、サス ペリメヌメ。
待っているわ。
Okay, we’re waiting for you.


ペトロスとエリは、エリのお母さんの手料理を食べに出かけることにしました。

Έλλη

Η μαμά μου έχει κεφτεδάκια.
イ ママ ム エヒ ケフテダキア。
ママ、ミートボールがあるって。
My mom has little meatballs.

Πέτρος

Τέλεια, πάμε.
テリア、パメ。
最高。行こう。
Perfect, let’s go.

Έλλη

Περίμενε, θέλω τις φωτογραφίες. Της αρέσουν πολύ οι φωτογραφίες.
ペリメネ、セロ ティス フォトグラフィス。ティス アレスン ポリ イ フォトグラフィス。
待って。写真を持っていきたい。ママは写真が好きだから。
Wait, I want the photos. She likes photos a lot.

Έλλη

Και έχω και το κομπολόι για τον πατέρα σου. Θα του αρέσει;
ケ エホ ケ ト コンボロイ イア トン パテラ ス。サ トゥ アレシ?
それから、あなたのパパにロザリオを持って行こうと思うの。気に入るかな?
And I also have the rosary for your father. Will he like it?

Πέτρος

Θα τους αρέσουν και οι φωτογραφίες και το κομπολόι. Πάμε, πεινάω!
サ トゥス アレスン ケ イ フォトグラフィス ケ ト コンボロイ。パメ、ピナオ!
どっちも気にいるよ。行こう、お腹すいた!
They’ll like both the photos and the rosary. Let’s go, I’m hungry!

単語

はがきκάρτα カルタkarta[英] postcard
書くγράφω グラーフォgrafo[英] write
欠けた、…がいなくてさみしいλείπω リポleipo[英] be missing, lack
θάλασσα サーラサthalassa[英] sea
愛するαγαπάω アガパオagapao[英] love
与えるδίνω ディーノdino[英] give
すばらしいυπέροχος イペロホスyperochos[英] wonderful, gorgeous, excellent, marvellous
…のようなσαν サンsan[英] like
フルーツφρούτο フルートfrouto[英] fruit
見せるδείχνω ディフノdeichno[英] show
自然φύση フィーシfysi[英] nature
ミートボールκεφτεδάκι ケフテダキkeftedaki[英] (little) meatball
写真φωτογραφία フォトグラフィアfotografia[英] picture
完璧なτέλεια テリアteleia[英] perfect

Σπίτι μου, σπιτάκι μου!(ただいま!)

Πέτρος

Σπίτι μου, σπιτάκι μου!
スピティ ム、スピタキ ム!
ただいま!
Home sweet home!

直訳するとMy home, my little home!となりますが、帰宅のときに使う「ただいま!」のようなフレーズです。

接尾辞(指小辞)-άκι

以前のレッスン「特殊な受動態/ギリシャの夏のイベント」でも少し登場した、小ささや愛情・愛着を表す接尾辞-άκιが今回もふたつ登場しました。

σπίτι スピーティspiti[英] house, home
家(小さな家、愛しい家)σπιτάκι スピターキspitaki[英] little house, sweet home

ミートボール

ミートボール、コフタκεφτές ケフテスkeftes[英] meatball, kofta
小さなミートボールκεφτεδάκι ケフテダーキkeftedaki[英] little meatball

Αγαπημένοι μου…(手紙やメールの表現)

Αντρέα

Αγαπημένοι μου Έλλη και Πέτρο,
アガピメーニ ム エリ ケ ペトゥロ、
親愛なるエリとペトロス、
My dear Elli and Peter,

「愛する(αγαπάω)」という動詞から派生した形容詞αγαπημένος(の複数形)を用いた表現。

愛する、親愛なるαγαπημένος アガピメーノスagapimenos[英] dear, beloved, favorite
Αντρέα

αγαπημένε μου Πέτρο
アガピメーニ ム ペトゥロ
親愛なるペトロス
My dear Peter

Αντρέα

Αγαπημένη μου Έλλη
アガピメーニ ム エリ
親愛なるエリ
My dear Elli

τα αρχαία = the old (things) = the ruins

Αντρέα

Οι άνθρωποι μας μιλάνε ελληνικά και μας δίνουν φρούτα και φαγητά και μας δείχνουν τα αρχαία.
イ アンスロピ マス ミレーネ エリニカ ケ マス ディヌン フルータ ケ ファギター ケ マス ディフヌン タ アルヘア。
人々はみんなギリシャ語を話すし、美味しいフルーツや食事、それから遺跡
People speak Greek to us and give us fruits and food and show us the ruins.

これもアンドレアからのはがきにあった表現です。

τα αρχαία は直訳すると単に「古い、古代の(もの)」といった感じですが、サモトラケ島でのお話なのでここでは「遺跡」と訳されています。

古代のαρχαίος アルヘオスarchaios[英] ancient, antique

人称代名詞の属格

前回のレッスン「名詞の属格/ヘロディス・アッティコス音楽堂」で登場した「属格」という格について。

ギリシャ語の属格は、所有や部分を表す役割のほか、動詞の「間接目的語」にも用いられます。英語の第四文型のS-V-O-Oの、ひとつめのOに相当するもの。

Αντρέα

Μου στέλνετε τις φωτογραφίες;
ム ステルネテ ティス フォトグラフィス マス?
私に写真を送ってくれませんか?
Will you send me the photos?

ギリシャ語の人称代名詞(弱形)


一人称二人称三人称男三人称女三人称中
主格τος
トス
τη
ティ
το
属格μου
σου
του
トゥ
της
ティス
του
トゥ
対格με
σε
τον
トン
την
ティン
το

格の役割や語形の一覧については、以下のページでそれぞれくわしくまとめています。

Σαμοθράκη(サモトラキ島)

以前のレッスン「副詞/サモトラケのニケ/ギリシャ流のおもてなし」でも少し紹介のあったΣαμοθράκη(サモトラキ島)についてのお話です。

サモトラキ島はギリシャ北部の島で、今は「ルーヴル美術館」に展示されている女神ニケの彫像「サモトラケのニケ」が特に有名です。

サモトラキ島は、海、豊かな動植物、険しい山、湖、滝、森…などなど雄大な自然が特徴。サントリーニ島やミコノス島のような観光地ではないため、美しい自然が維持できているのです、といったお話。

古代ギリシャの人々にとってのサモトラキ島は宗教的に重要な意味のある場所だったと伝えられていますが、当時おこなわれていたとされる儀式の正確な意味など、未だに解明されていない部分も多いそう。神殿の遺跡も多くあり、考古学者たちの興味はつきません。

現在のサモトラキ島は、ウォータースポーツを楽しめる場所としてもよく知られています。スキューバダイビング、カヌー、カヤックなどなど。温泉もあるとのことです。

Today's Episode

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #25 A Postcard From Greece

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次