特殊な受動態/ギリシャの夏のイベント

当ページのリンクには広告が含まれています。

ダイアログ『イベントに遅れちゃう!』を読み、ギリシャ語における「受動態」の意味と用法について学習します。

目次

ダイアログ『イベントに遅れちゃう!』

お出かけの準備をしている二人。のんびりと身支度をするペトロスに、エリは少し苛立っています。

Έλλη

Είναι επτά η ώρα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
イネ エプタ イ オラ。デン エフメ ポリ フロノ。
7時よ。あまり時間がないの。
It’s seven o’clock. We don’t have much time.

Έλλη

Πλενόμαστε, ντυνόμαστε και φεύγουμε; Εντάξει;
プレノマステ、ディノマステ ケ フェヴグメ? エンダクシ?
シャワーを浴びて着替えて出発しましょう。いい?
We’ll get cleaned up, get dressed, and leave. Okay?

Πέτρος

Καλά, καλά.
カラ、カラ。
わかった、わかった。
Fine, fine.

Έλλη

Πέτρο, τι κάνεις; Ακόμα πλένεσαι;
ペトゥロ、ティ カニス? アコマ プレーネセ?
ペトロス、何してるの?まだシャワーを浴びてるの?
Peter, what are you doing? Are you still getting cleaned up?

Πέτρος

Χρειάζομαι πετσέτα. Μου φέρνεις μια;
フリアゾメ ペツェータ。ム フェルニス ミア?
タオルがないんだ。持ってきてくれない?
I need a towel. Will you bring me one?

Έλλη

Δε μπορώ τώρα, βάφομαι. Μισό λεπτό... Ορίστε.
デ ボロー トラ、ヴァフォメ。ミソ レンド… オリステ。
すぐには行けないわ。お化粧をはじめちゃったから。ちょっと待って…はい。
I can’t right now; I’m putting on makeup. Give me a minute... Here you are.

Πέτρος

Ευχαριστώ.
エフハリスト。
ありがとう。
Thank you.

Έλλη

Τώρα τι κάνεις; Είναι επτάμιση! Έλα!
トラ ティ カニス?イネ エプタミシ!エラ!
こんどは何をしているの?7時半よ!はやく!
Now what are you doing? It’s seven-thirty! Come on

Πέτρος

Μισό λεπτό, ξυρίζομαι.
ミソ レンド、クシリゾメ。
ちょっと待って、ひげをそってるんだ。
Just a moment, I’m shaving.

Έλλη

Πέτρο, εγώ είμαι έτοιμη.
ペトゥロ、エゴ イメ エティミ。
ペトロス、準備できたわ。
Peter, I’m ready.

Πέτρος

Τώρα, ένα λεπτάκι. Χτενίζομαι.
トラ、エナ レプターキ。フテニゾメ。
もうちょっと。髪をとかすから。
Now, just a second. I’m combing my hair.

Έλλη

Έτοιμος;
エティモス?
準備出来た?
Ready?

Πέτρος

Ντύνομαι ρε Έλλη! Ποιο παντελόνι, το μαύρο ή το μπλε;
ディノメ レ エリ!ピオ パンデローニ、ト マヴロ イ ト ブレ?
着替えてるよ、エリ!黒と青のパンツ、どっちがいい?
I’m getting dressed, Elli! Which pants, the black or the blue?

Έλλη

Το μαύρο και γρήγορα!
ト マヴロ ケ グリーゴラ!
黒!いそいで!
The black and quickly!

Πέτρος

Εντάξει. Έλα, πάμε!
エンダクシ。エラ、パメ!
準備できた、行こう!
Okay. Come on, let’s go!


ようやく出かけようとしたところ、電話の音が鳴りました。

Έλλη

Ωχ, το τηλέφωνο... Ναι. Έλα μαμά. Καλά εσύ; Ωραία. Μαμά, δεν έχω χρόνο.
オーフ、ト ティレフォノ… ネ。エラ ママ。カラ エシ?オレア。ママ、デン エホ フロノ。
電話だわ… もしもし、ママ。元気よ。ママは?よかった。ママ、今時間がないの。
Ugh, the phone... Yes. Hi, mom. Fine, you? Nice. Mom, I don’t have time.

Έλλη

Ναι, ερχόμαστε το Σάββατο το βράδυ. Έλα, γεια σου.
ネ、エルホマステ ト サヴァト ト ブラ^ディ。エラ、ヤース。
ええ。土曜の夜に行くわ。わかった。じゃあね。
Yes, we’re coming on Saturday evening. All right, good-bye.

Πέτρος

Έτοιμη;
エティミ?
準備できた?
Ready?

Έλλη

Ναι, πάμε
ネ、パーメ。
ええ、行きましょう。
Yes, let’s go.

単語

洗われる / シャワーを浴びるπλένομαι プレノメplenomai[英] get cleaned up
パンツ、ズボンπαντελόνι パンデローニpanteloni[英] pants
黒い、黒色のμαύρος マヴロスmavros[英] black
準備ができてέτοιμος エティモスetoimos[英] ready
必要とするχρειάζομαι フリアゾメchreiazomai[英] need
速く、急いでγρήγορα グリーゴラgrigora[英] quickly
着替えるντύνομαι ディノメdynomai[英] get dressed
持ってくるφέρνω フェルノferno[英] bring
タオルπετσέτα ペツェータpetseta[英] towel
化粧するβάφομαι ヴァフォメvafomai[英] put on makeup
λεπτό レプトlepto[英] minute
ひげをそるξυρίζομαι クシリゾメxyrizomai[英] shave
髪をとかすχτενίζομαι フテニゾメchtenizomai[英] comb one’s hair
来るέρχομαι エルホメerchomai[英] come

Μισό λεπτό(ちょっとまって)

エリに準備をせかされたペトロスのセリフです。

Πέτρος

Μισό λεπτό, ξυρίζομαι.
ミソ レンド、クシリゾメ。
ちょっと待って、ひげをそってるんだ。
Just a moment, I’m shaving.

直訳するとhalf a minuteとなりますが「ちょっと待って」「少し時間をください」といった意味で用いられる表現です。

λεπτό と λεπτάκι(指小辞)

さらにせかされてしまったペトロスのセリフ。

Πέτρος

Τώρα, ένα λεπτάκι.
トラ、エナ レプターキ。
もうちょっと。
Now, just a second.

λεπτάκιは、λεπτό(英語のminute)に接尾辞-άκιがついた単語で「ほんのちょっと」というような意味を持ちます。

-ακιは、ギリシャ語の「指小辞」のひとつです。サイズが小さいことや愛情、愛着を表します。

犬と子犬

イヌ、犬σκυλί スキリskyli[英] dog
子犬σκυλάκι スキラーキskylaki[英] dog, little doggie, puppy

川と小川

ποταμός ポタモースpotamos[英] river
小川、細流ποταμάκι ポタマーキpotamaki[英] stream, brook, trickle, rivulet

能動態の意味を持つ受動態

今回のダイアログでは「来る(έρχομαι)」や「着替える(ντύνομαι)」など、受動態の語形にも関わらず、意味は受け身でない動詞がいくつか登場しました。

このような再帰的な動作、つまり「動作主」と「動作の受け手」が同じであるものを特に「中動態」と呼ぶこともあります。

受動態が示す意味については上のページに詳しくまとめていますが、ここでも少し触れておくこととします。

ふつうの「能動態」の文では、動作主は主語が、動作の受け手が目的語などで示されます。

  • I wash the car.
    わたし(動作主)は車(動作の受け手)を洗う。

これに対して、ふつうの受動態、つまり「受け身」の意味を示す受動態の文において、主語は動作の受け手です。

  • The car is being washed by me.
    車(動作の受け手)がわたしによって(動作主)洗われる。

再帰的、つまり「動作主」と「動作の受け手」が同じ、というのはつまり、以下のような状態です。

  • I wash myself.
    わたし(動作主)はわたし(動作の受け手)を洗う。

ギリシャ語において再帰的な動作は「受動態」の語形で示されます。また、今回のダイアログに登場した「来る, έρχομαι」や「必要とする, χρειάζομαι」のように、語形は受動態でありながら、能動的な意味を示す動詞も存在します。

ギリシャの夏のイベント

ギリシャでは、お祭り・コンサート・展示会・演劇公演など、夏に多くの文化イベントが開催されます。

開催場所として特に有名なのは「エピダウロス遺跡」の劇場。世界中のアーティストたちが公演をおこなっています。最高峰のギリシャ悲劇を観劇できる場所としても知られています。

エピダウロス以外にも、ギリシャには野外劇場がたくさんあるのだそうです。夏は星空もきれいですからぜひ野外観劇をおすすめします、とのこと(高温と強風と蚊がちょっと大変だけれど)。

Today's Episode

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #23 Don’t be Late to this Greek Event!

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次