αστέρι

当ページのリンクには広告が含まれています。

αστέρι(アステリ)は「星」という意味の中性名詞です。

目次

αστέρι(アステリ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

 • 印欧祖語:*h₂eh₁s-+*-tḗr|燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:*h₂stḗr|星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
     • ギリシャ語:αστέρι|星
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

αστέρας(アステラス)やάστρο(アストゥロ)のかわりに、さまざまな意味で日常的によく用いられる単語です。

 • πεντάκτινο αστέρι
  ペンダクティノ アステリ
  五角星、星型
  five-pointed star
 • αστέρια του Χόλιγουντ
  アステリア トゥ ホーリグンドゥ
  ハリウッドスターたち
  Hollywood stars

αστέρι(アステリ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αστέρι(アステリ)- 中性名詞

主な意味

読み方

 • アステリ|αστέρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • asteri

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格αστέρι
アステリ
αστέρια
アステリア
属格αστεριούαστεριών
対格αστέριαστέρια
呼格αστέριαστέρια

用例

 • αστέρια νυχτερινού ουρανού
  アステリア ニフテリヌ ウラヌ
  夜空の星(星々)
  stars of night sky
 • πολλά αστέρια
  ポラ アステリア
  たくさんの星(星々)
  many stars
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次