αστέρας

αστέρας(アステラス・アステーラス)は「星、恒星」という意味の男性名詞です。

αστέρας - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:From *h₂eh₁s-+*-tḗr|燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:*h₂stḗr|星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
     • ギリシャ語:αστέρας|星、恒星
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

αστέρας, άστρο, αστέρι

「星」を表すギリシャ語は複数あり、それぞれが多くの意味で用いられます。

αστέρας

αστέραςは最もフォーマルな単語で「恒星」を表します。また、恒星の名称とともに用いる「…星」もこれです。

 • πολικός αστέρας
  北極星、ポラリス
  pole star, Polaris

形・シンボルとしての星の意味もあります。内側で線が交わる「星型多角形🔯」ではなく、中に線がない「凹多角形⭐」の正式な名称。

 • πεντάκτινος αστέρας
  五角星
  five-pointed star

そのほか、英語のstarからの意味借用も多く見られます。例えば、評価・格付けの「星」や、

 • ξενοδοχείο τριών αστέρων
  三ツ星のホテル
  three-star hotel

人物を表す「スター」など。

 • αστέρας του Χόλιγουντ
  ハリウッドスター
  Hollywood star

άστρο

古代ギリシャ語のἄστρονを継承した単語で、天体そのものというよりも「夜空に見られる星々」を指します。また、比喩表現としての「星」にはάστροを用いるのが最も一般的です。運命や幸運、希望などなど。

 • Αυτό το παιδί έχει άστρο.
  この子は星を持っている→この子は希望に満ちている、のような意味。
  This child has a star.
 • Η ομάδα έχει άστρο!
  このチームは星を持っている→このチームは絶対勝つ運命にある、のような意味。
  The team has a star!

形・シンボルのとして星の意味で用いられる場合には、αστέραςとは逆に、線が交わる「星型多角形」を表すことが多いです。特に、ユダヤ教の象徴、イスラエルの国旗にある「ダビデの星✡」はこの単語で表されます。

 • το άστρο του Δαβίδ
  ダビデの
  the Star of David

それから、映画『スター・ウォーズ』のギリシャ語訳にも使われています。

 • Ο Πόλεμος των Άστρων
  『スター・ウォーズ』
  Star Wars

αστέρι

日常的によく用いられる単語です。夜空の星々や星型、スター(人物)、格付けの星など、αστέραςやάστροのかわりにさまざまな意味で。

 • πεντάκτινο αστέρι
  星(図形、シンボル)
  five-pointed star
 • αστέριατου Χόλιγουντ
  ハリウッドスターたち
  Hollywood stars

恒星と惑星

古代ギリシャ語では「星(天体)」全般をἀστήρと言いますが、その中でも恒星とは異なる移動をする「惑星」は「さまよう星・πλάνης ἀστήρ」と呼ばれていました。

この「さまよう」の部分が、英語の「惑星・planet」の語源です。

 • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星、天体全般
  • 古代ギリシャ語:πλάνης ἀστήρ|放浪者の星、さまよう星→惑星
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πλανήτης|(省略してこの一語で)惑星
    • ラテン語:planeta|惑星
     • 英語:planet|惑星

この「惑星」の対語として、現代ギリシャ語では「恒星」をαπλανής αστέραςと表すことがあります。英語のfixed starに相当する表現です。

 • 古代ギリシャ語:ἀ-|否定の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:πλάνη|放浪
  • 古代ギリシャ語:ἀπλανής|動かない、固定された
   • ギリシャ語:απλανής|動かない、固定された
    • ギリシャ語:απλανής αστέρας|動かない星→恒星
 • αστέρας
  アステラス
  恒星
  star
 • απλανής αστέρας
  アプラニス アステラス
  恒星
  fixed star

αστέρας - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 星、恒星

読み方

アステラス・アステーラス

ラテン文字(ローマ字)表記

asteras

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格αστέρας
アステラス・アステーラス
αστέρες
アステレス・アステーレス
属格αστέρααστέρων
対格αστέρααστέρες
呼格αστέρααστέρες

αστέρας - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語