αστέρας

当ページのリンクには広告が含まれています。

αστέρας(アステラス・アステーラス)は「星、恒星」という意味の男性名詞です。

目次

αστέρας(アステラス・アステーラス)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

 • 印欧祖語:燃える+名詞化の接尾辞
  • 印欧祖語:星(輝くもの、の意味)
   • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星(天体全般)、著名人、ヒトデなど
    • 古代ギリシャ語:ἀστέρα|ἀστήρの対格形
     • ギリシャ語:αστέρας|星、恒星
    • 古代ギリシャ語:ἄστρον|星(天体全般、太陽なども)
    • 古代ギリシャ語:ἀστέριον|星(空に見える小さい星、ἀστήρの指小語)
   • ラテン語(イタリック祖語などを経て):stella
   • 英語(ゲルマン祖語などを経て):star
    • ギリシャ語:σταρ|スター

「星」を表すさまざまな単語の中で、αστέραςは最もフォーマルです。天体の「星(恒星)」は、これで表します。

 • πολικός αστέρας
  ポリコス アステラス
  北極星、ポラリス
  pole(r) star, Polaris

形やシンボルとしての「星型」としては、中に線がない「凹多角形⭐」の正式な名称に用いられます。

 • πεντάκτινος αστέρας
  ペンダクティノス アステラス
  五角星、星型
  five-pointed star

これらのほか、評価や格付けの「星」や、

 • ξενοδοχείο τριών αστέρων
  クセノドヒオ トゥリオン アステロン
  三ツ星のホテル
  three-star hotel

有名人を表す「スター」などに用いられることもあります。

 • αστέρας του Χόλιγουντ
  アステラス トゥ ホーリグンドゥ
  ハリウッドスター
  Hollywood star

恒星と惑星

上のリストの通り、古代ギリシャ語では「星(天体)」全般をἀστήρと言いますが、その中でも恒星とは異なる移動をする「惑星」は「さまよう星・πλάνης ἀστήρ」と呼ばれていました。

そしてこの「さまよう」の部分が、英語の「惑星・planet」になりました。

 • 古代ギリシャ語:ἀστήρ|星、天体全般
  • 古代ギリシャ語:πλάνης ἀστήρ|放浪者の星、さまよう星→惑星
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πλανήτης|(省略してこの一語で)惑星
    • ラテン語:planeta|惑星
     • 英語:planet|惑星

また、この「惑星」の対語として、現代ギリシャ語では「恒星」を「動かない星, απλανής αστέρας」と表すことがあります。英語のfixed starに相当する表現です。

 • 古代ギリシャ語:ἀ-|否定の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:πλάνη|放浪
  • 古代ギリシャ語:πλανής|動かない、固定された
   • ギリシャ語:απλανής|動かない、固定された
    • ギリシャ語:απλανής αστέρας|動かない星→恒星
 • αστέρας
  アステラス
  恒星
  star
 • απλανής αστέρας
  アプラニス アステラス
  恒星
  fixed star

αστέρας(アステラス・アステーラス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αστέρας(アステラス・アステーラス)- 男性名詞

主な意味

 1. 星、恒星

読み方

 • アステラス・アステーラス|αστέρας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • asteras

英語訳

 1. star

語形変化

単数複数
主格αστέρας
アステラス・アステーラス
αστέρες
アステレス・アステーレス
属格αστέρααστέρων
対格αστέρααστέρες
呼格αστέρααστέρες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次