δαίμονας

当ページのリンクには広告が含まれています。

δαίμονας(デーモナス)は「悪霊、悪魔」という意味の男性名詞です。

目次

δαίμονας(デーモナス)- 語源・由来

古代ギリシャ語では神や女神を指すこともありました。devilの語源。

 • 印欧祖語:分ける、切る
  • 古代ギリシャ語:δαίομαι + -μων|分ける + 名詞化
   • 古代ギリシャ語:δαίμων|神、女神、運命、悪霊、悪魔
    • ギリシャ語(カサレヴサ):δαίμων|悪霊、悪魔
    • ギリシャ語:δαίμονας|悪霊、悪魔
    • ラテン語:demon, daemon|悪霊、悪魔
     • 英語:demon|悪霊、悪魔

δαίμονας - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 悪霊、悪魔

読み方

 • デーモナス|δαίμονας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • daimonas

英語訳

 1. demon

語形変化

単数複数
主格δαίμοναςδαίμονες
属格δαίμοναδαιμόνων
対格δαίμοναδαίμονες
呼格δαίμοναδαίμονες

δαίμονας(デーモナス)- 関連項目

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次