φάκελος

当ページのリンクには広告が含まれています。

φάκελος(ファーケロス・ファケロス)は「封筒、フォルダ、ディレクトリ」という意味の男性名詞です。

目次

φάκελος(ファーケロス・ファケロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で束や包みを表す単語から。

起源は不確かですが、ラテン語のfascis(束、包み)やアルバニア語の副詞bashkë(いっしょに)などに音韻的な類似点が見られることから、印欧祖語の「束」から派生したもの、と推測されています。

 • 印欧祖語:束
  • 古代ギリシャ語:φάκελος|束、束ねるもの、包み、荷物
   • ギリシャ語:φάκελος|封筒、フォルダ、ディレクトリ

指小辞-άκιのついた「小さな封筒, φακελάκι(ファケラーキ)」は、比喩的に「賄賂・わいろ」の意味で用いられることもあります。

φάκελος(ファーケロス・ファケロス)- 関連項目

同じ分類 [郵便] の単語

同じ分類 [コンピューター] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

φάκελος(ファーケロス・ファケロス)- 男性名詞

主な意味

 1. 封筒
 2. フォルダ、ディレクトリ

読み方

 • ファーケロス・ファケロス|φάκελος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • fakelos

英語訳

 1. envelope
 2. folder, directory

語形変化

単数複数
主格φάκελος
ファーケロス・ファケロス
φάκελοι
ファーケリ・ファケリ
属格φακέλουφακέλων
対格φάκελοφακέλους
呼格φάκελεφάκελοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次