διαδίκτυο

当ページのリンクには広告が含まれています。

διαδίκτυο(ディアディクティオ)は「インターネット」という意味の中性名詞です。

目次

διαδίκτυο(ディアディクティオ)- 語源・由来

‘internet’からの意味借用。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:διά|…によって、…を通して
 • 古代ギリシャ語:δικεῖν|投げる
  • 古代ギリシャ語:δίκτυον|漁網、魚網
   • ギリシャ語:δίκτυο|網、ネット、ネットワーク
    • ギリシャ語:διαδίκτυο|インターネット

διαδίκτυο(ディアディクティオ)- 関連項目

同じ分類 [メディア] の単語

同じ分類 [マスメディア] の単語

同じ分類 [コンピューター] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連カテゴリー

διαδίκτυο(ディアディクティオ)- 中性名詞

主な意味

 1. インターネット

読み方

 • ディアディクティオ|διαδίκτυο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • diadiktyo

英語訳

 1. internet

語形変化

単数複数
主格διαδίκτυοδιαδίκτυα
属格διαδίκτυου,
διαδικτύου
διαδίκτυων,
διαδικτύων
対格διαδίκτυοδιαδίκτυα
呼格διαδίκτυοδιαδίκτυα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次