σέλινο

当ページのリンクには広告が含まれています。

σέλινο(セリノ・セーリノ)は「セロリ」という意味の中性名詞です。

目次

σέλινο(セリノ・セーリノ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

ミケーネ・ギリシャ語(線文字Bのやつ)にも似た語があることから、ギリシャ祖語に起源をもつものと考えられています。

 • 古代ギリシャ語:σέλινον|セロリ
  • ギリシャ語:σέλινο|セロリ
  • ラテン語:selinum, selinon|パセリ、キンポウゲ
   • フランス語:céleri|セロリ
    • 英語:celery|セロリ

なお「パセリ, parsley」も古代ギリシャ語のセロリに由来します。

 • 古代ギリシャ語:πέτρος|石の
 • 古代ギリシャ語:σέλινον|セロリ
  • ギリシャ語:σέλινο|セロリ
  • 古代ギリシャ語:πετροσέλινον|パセリ(石のセロリ)
   • ギリシャ語:πετροσέλινο|パセリ(フォーマル)
   • ラテン語:petroselinum|パセリ
    • 古フランス語:peresil|パセリ
     • 英語:persely|パセリ

σέλινο(セリノ・セーリノ)- 関連項目

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σέλινο(セリノ・セーリノ)- 中性名詞

主な意味

 1. セロリ

読み方

 • セリノ・セーリノ|σέλινο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • selino

英語訳

 1. celery

語形変化

単数複数
主格σέλινο
セリノ・セーリノ
σέλινα
セリナ・セーリナ
属格σελίνου,
σέλινου
σελίνων
対格σέλινοσέλινα
呼格σέλινοσέλινα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次