καπνός

当ページのリンクには広告が含まれています。

καπνός(カプノース・カプノス)は「煙、タバコ・煙草」という意味の男性名詞です。

目次

καπνός(カプノース・カプノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「煙」を継承。

植物として、あるいは製品としての「タバコ」の意味もあります。

 • 印欧祖語:燻す、蒸す
  • 古代ギリシャ語:καπνός|煙
   • ギリシャ語:καπνός|煙、タバコ・煙草

καπνός(カプノース・カプノス)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καπνός(カプノース・カプノス)- 男性名詞

主な意味

 1. タバコ・煙草(植物、製品どちらも)

読み方

 • カプノース・カプノス|καπνός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kapnos

英語訳

 1. smoke
 2. tobacco

語形変化

単数複数
主格καπνόςκαπνοί
属格καπνούκαπνών
対格καπνόκαπνούς
呼格καπνέκαπνοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次