γαρδένια

当ページのリンクには広告が含まれています。

γαρδένια(ガルデーニア・ガルデニア・ガルデーニャ)は「クチナシ、梔子」という意味の女性名詞です。

目次

γαρδένια(ガルデーニア・ガルデニア・ガルデーニャ)- 語源・由来

ラテン語からの借用(転写)。クチナシ属の植物(花)を表します。

  • ラテン語:gardenia|クチナシ
    • 英語:gardenia|クチナシ
    • ギリシャ語:γαρδένια|クチナシ

γαρδένια(ガルデーニア・ガルデニア・ガルデーニャ)- 女性名詞

主な意味

  1. クチナシ、梔子

読み方

  • ガルデーニア・ガルデニア・ガルデーニャ|γαρδένια

ラテン文字(ローマ字)表記

  • gardenia

英語訳

  1. gardenia

語形変化

単数複数
主格γαρδένια
ガルデーニア
γαρδένιες
ガルデーニエス
属格γαρδένιας
対格γαρδένιαγαρδένιες
呼格γαρδένιαγαρδένιες

γαρδένια(ガルデーニア・ガルデニア・ガルデーニャ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次