ευτυχία

当ページのリンクには広告が含まれています。

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)は「幸福、満足、幸せ、幸運」という意味の女性名詞です。

目次

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)- 語源・由来

古代ギリシャ語の幸運(εὐτυχία)から。

 • 古代ギリシャ語:εὐ-|良い-
  • 英語:eu-|良い、真の・本物の-
 • 古代ギリシャ語:τύχη|神の行い、運(良い運も悪い運も)、運命
  • ギリシャ語:τύχη|運、運命
  • 古代ギリシャ語:εὐτυχία|幸運
   • ギリシャ語:ευτυχία|幸福、満足、幸せ、幸運
   • ευτυχώ|幸せである、幸せを感じる、幸運に恵まれる、栄える

μικρές ευτυχίες της ζωής
ミクレス エフティヒエス ティス ゾイス
人生における小さな幸せ
little happiness of life

Όλοι επιθυμούμε την ευτυχία.
オーリ エピシムーメ ティン エフティヒア
私たちは皆幸せを望んでいます。
We all desire happiness.

Ο αλτρουισμός συμβάλλει στην ευτυχία των άλλων αλλά και στη δική μας.
オ アルトゥルイズモス シンヴァーリ スティン エフティヒア トン アーロン ケ スティ ディキ マス
利他主義は他人の幸福に貢献するだけでなく、自分自身の幸福にも寄与します。
Altruism contributes to the happiness of others as well as our own.

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)- 関連項目

同じ分類 [幸せ] の単語

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)- 女性名詞

主な意味

 1. 幸福、満足
 2. 幸せ、幸運

読み方

 • エフティヒア・エフティヒーア|ευτυχία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • eftychia

英語訳

 1. happiness, contentment
 2. happiness, good luck

語形変化

心が満ち足りている状態、感情としての「幸福」の意味で用いる場合、ふつうは複数形をとりません。

単数複数
主格ευτυχία
エフティヒア・エフティヒーア
ευτυχίες
エフティヒエス・エフティヒーエス
属格ευτυχίαςευτυχιών
対格ευτυχίαευτυχίες
呼格ευτυχίαευτυχίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次