ευτυχία

ευτυχία(エフティヒア・エフティヒーア)は「幸福、満足、幸せ、幸運」という意味の女性名詞です。

目次

ευτυχία - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の幸運(εὐτυχία)から。

 • 古代ギリシャ語:εὐ-|良い-
  • 英語:eu-|良い、真の・本物の-
 • 古代ギリシャ語:τύχη|神の行い、運(良い運も悪い運も)、運命
  • ギリシャ語:τύχη|運、運命
  • 古代ギリシャ語:εὐτυχία|幸運
   • ギリシャ語:ευτυχία|幸福、満足、幸せ、幸運

ευτυχία - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 幸福、満足
 2. 幸せ、幸運

読み方

 • エフティヒア・エフティヒーア|ευτυχία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • eftychia

英語訳

 1. happiness, contentment
 2. happiness, good luck

語形変化

心が満ち足りている状態、感情としての「幸福」の意味で用いる場合、ふつうは複数形をとりません。

単数複数
主格ευτυχία
エフティヒア・エフティヒーア
ευτυχίες
エフティヒエス・エフティヒーエス
属格ευτυχίαςευτυχιών
対格ευτυχίαευτυχίες
呼格ευτυχίαευτυχίες

用例

Όλοι επιθυμούμε την ευτυχία.
オーリ エピシムーメ ティン エフティヒア
私たちは皆幸せを望んでいます。
We all desire happiness.

Τι είναι ευτυχία;
ティ イネ エフティヒア?
幸せとは何ですか。
What is happiness?

μικρές ευτυχίες της ζωής
ミクレス エフティヒエス ティス ゾイス
人生における小さな幸せ
little happiness of life

ευτυχία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

白水社
¥3,630 (2022/12/22 10:13時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2022/12/21 20:55時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次
閉じる