ευδαιμονία

当ページのリンクには広告が含まれています。

ευδαιμονία(エヴデモニア)は「至福、無上の喜び、繁栄・成功した状態」という意味の女性名詞です。

目次

ευδαιμονία(エヴデモニア)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「良い」と「神・精霊」の複合語から。

「ユーダイモニア」として知られる用語の語源でもありますが、現代ギリシャ語では「エヴデモニア」と発音されます。

同義語はχαρμοσύνη(ハルモシーニ)など。

  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ευ-|良いこと、容易なことを表す接頭辞
  • 古代ギリシャ語:δαίμων|神、精霊、運命、宿命(現代ギリシャ語では反対の意味👉δαίμονας
    • ευδαιμονία|至福、無上の喜び、繁栄した・社会的に成功した状態

ευδαιμονία(エヴデモニア)- 関連項目

同じ分類 [幸せ] の単語

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ευδαιμονία(エヴデモニア)- 女性名詞

主な意味

  1. 至福、無上の喜び、繁栄・成功した状態

読み方

  • エヴデモニア|ευδαιμονία

ラテン文字(ローマ字)表記

  • evdaimonia

英語訳

  1. bliss

語形変化

単数複数
主格ευδαιμονία
エヴデモニア
ευδαιμονίες
エヴデモニエス
属格ευδαιμονίας
エヴデモニアス
ευδαιμονιών
エヴデモニオン
対格ευδαιμονίαευδαιμονίες
呼格ευδαιμονίαευδαιμονίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次