ειρήνη

ειρήνη(イリーニ)は「平和、平静、調和」という意味の女性名詞です。

ειρήνη - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 平和
  2. 平静
  3. 調和

読み方

イリーニ

ラテン文字(ローマ字)表記

eirini

英語訳

  1. peace
  2. tranquility
  3. harmony

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格ειρήνη
イリーニ
属格ειρήνης
対格ειρήνη
呼格ειρήνη

ειρήνη - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語