ειρήνη

当ページのリンクには広告が含まれています。

ειρήνη(イリーニ)は「平和、平静、調和」という意味の女性名詞です。

目次

ειρήνη(イリーニ)- 語源・由来

古代ギリシャ語を継承した単語。

 • 古代ギリシャ語:εἰρήνη|平和、献酒
  • ギリシャ語:ειρήνη|平和、平静、調和

もとのεἰρήνηは「平和」のほか、宗教的な行為としての「献酒(お酒をそそぐこと)」も指していました。

現代ギリシャ語で「献酒」はσπονδή(スポンディ)と言いますが、これもやはり、古代には「休戦の合意」や「平和条約」の意味を持っていました。古代のギリシャにおいて、敵対行為の終結のしるしに「献酒」を行っていたことが、その理由です。

ειρήνη(イリーニ)- 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

関連カテゴリー

ειρήνη(イリーニ)- 女性名詞

主な意味

 1. 平和
 2. 平静
 3. 調和

読み方

 • イリーニ|ειρήνη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • eirini

英語訳

 1. peace
 2. tranquility
 3. harmony

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格ειρήνη
イリーニ
属格ειρήνης
対格ειρήνη
呼格ειρήνη
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次