πόλεμος

当ページのリンクには広告が含まれています。

πόλεμος(ポーレモス・ポレモス)は「戦争」という意味の男性名詞です。

目次

πόλεμος(ポーレモス・ポレモス)- 語源・由来

古代ギリシャ語から継承された単語(πόλεμος, πτόλεμος)。

 • εμφύλιος πόλεμος
  エンフィリオス ポーレモス
  内戦
  civil war
 • ιερός πόλεμος
  イエロス ポーレモス
  聖戦
  holy war
 • παγκόσμιος πόλεμος
  パンゴズミオス ポーレモス
  世界戦争
  world war
 • ψυχρός πόλεμος
  プシフロス ポーレモス
  冷戦
  cold war

πόλεμος(ポーレモス・ポレモス)- 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

πόλεμος(ポーレモス・ポレモス)- 男性名詞

主な意味

 1. 戦争

読み方

 • ポーレモス・ポレモス|πόλεμος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • polemos

英語訳

 1. war

語形変化

単数複数
主格πόλεμος
ポーレモス・ポレモス
πόλεμοι
ポーレミ・ポレミ
属格πολέμου
πόλεμου
πολέμων
対格πόλεμοπολέμους
πόλεμους
呼格πόλεμεπόλεμοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次