μετεωρίτης

当ページのリンクには広告が含まれています。

μετεωρίτης(メテオリーティス)は「隕石」という意味の男性名詞です。

目次

μετεωρίτης(メテオリーティス)- 語源・由来

フランス語の「隕石」からの翻訳借用です。αερόλιθος(アエロリソス・アエロリトス)とも言います。

借用語ですが、元の単語それぞれは古代ギリシャ語由来となります。

 • 古代ギリシャ語:μετά|間に、真ん中に
 • 古代ギリシャ語:ἀείρω|上がる
  • 古代ギリシャ語:μετέωρος|浮かんでいる、持ち上げられている
   • フランス語:météore|流星
    • météorite|隕石
     • ギリシャ語:μετεωρίτης|隕石
   • 英語:meteor|流星
    • meteorite|隕石

μετεωρίτης(メテオリーティス)- 男性名詞

主な意味

 1. 隕石

読み方

 • メテオリーティス|μετεωρίτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • meteoritis

英語訳

 1. meteorite

語形変化

単数複数
主格αερόλιθοςαερόλιθοι
属格αερολίθουαερολίθων
対格αερόλιθοαερολίθους
呼格αερόλιθεαερόλιθοι

μετεωρίτης(メテオリーティス)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次