στρατιώτης

当ページのリンクには広告が含まれています。

στρατιώτης(ストゥラティオーティス)は「兵士・軍人、兵・兵卒、ポーン(チェス)」という意味の男性名詞です。

目次

στρατιώτης(ストゥラティオーティス)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

現代ギリシャ語においては、軍(特に陸軍)に所属する兵士・軍人や、階級名としての「兵」、それからチェスの「ポーン」を表します。

兵士や兵を表すφαντάρος(ファンダロス)という類義語もあります。イタリア語の「歩兵, fante」に由来するもので、こちらは口語的な単語です。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:στρατός|軍、陸軍、軍隊、軍事力
 • -ία|女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:στρατιά|陸軍、(大規模な)軍隊
  • -ώτης|男性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:στρατιώτης|兵士、戦士、傭兵
    • ギリシャ語:στρατιώτης|兵士・軍人、兵・兵卒、ポーン(チェス)

στρατιώτης(ストゥラティオーティス)- 関連項目

同じ分類 [職業] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

στρατιώτης(ストゥラティオーティス)- 男性名詞

主な意味

 1. 兵士・軍人
 2. 兵・兵卒
 3. ポーン(チェス)

読み方

 • ストゥラティオーティス|στρατιώτης

ラテン文字(ローマ字)表記

 • stratiotis

英語訳

 1. soldier
 2. private
 3. pawn

語形変化

単数複数
主格στρατιώτηςστρατιώτες
属格στρατιώτηστρατιωτών
対格στρατιώτηστρατιώτες
呼格στρατιώτηστρατιώτες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次