ερευνητής

当ページのリンクには広告が含まれています。

ερευνητής(エレヴニティス)は「研究者、探偵」という意味の男性名詞です。

目次

ερευνητής(エレヴニティス)- 語源・由来

έρευνα(研究、調査)から。

「探偵」の意味で用いる場合は、ふつうは警察関係者ではない、いわゆる私立探偵を指します。

  • ερευνώ|研究する、調査する
  • ερευνητής|研究者(男)
  • ερευνήτρια|研究者(女)

ερευνητής(エレヴニティス)- 関連項目

同じ分類 [職業] の単語

同じ分類 [学問] の単語

同じ分類 [科学] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ης-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ερευνητής(エレヴニティス)- 男性名詞

主な意味

  1. 研究者
  2. 探偵

読み方

  • エレヴニティス|ερευνητής

ラテン文字(ローマ字)表記

  • erevnitis

英語訳

  1. research worker, researcher
  2. detective

語形変化

単数複数
主格ερευνητής
エレヴニティス
ερευνητές
エレヴテス
属格ερευνητήερευνητών
対格ερευνητήερευνητές
呼格ερευνητήερευνητές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次