ερευνήτρια

当ページのリンクには広告が含まれています。

ερευνήτρια(エレヴニトゥリア)は「研究者、探偵(女)」という意味の女性名詞です。探偵の意味で用いる場合、ふつうは警察関係者ではない、いわゆる私立探偵を指します。

目次

ερευνήτρια(エレヴニトゥリア)- 語源・由来

έρευνα(研究、調査)から。

  • ερευνώ|研究する、調査する
  • ερευνητής|研究者(男)
  • ερευνήτρια|研究者(女)

ερευνήτρια(エレヴニトゥリア)- 女性名詞

主な意味

  1. 研究者(女)
  2. 探偵(女)

読み方

  • エレヴニトゥリア|ερευνήτρια

ラテン文字(ローマ字)表記

  • erevnitria

英語訳

  1. (female) research worker, researcher
  2. (female) detective

語形変化

単数複数
主格ερευνήτρια
エレヴニトゥリア
ερευνήτριες
エレヴニトゥリエス
属格ερευνήτριαςερευνητριών
対格ερευνήτριαερευνήτριες
呼格ερευνητήερευνήτριες

ερευνήτρια(エレヴニトゥリア)- 関連項目

同じ分類 [職業] の単語

同じ分類 [学問] の単語

同じ分類 [科学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次