νότα

νότα(ノータ)は「音符」という意味の女性名詞です。 複数形はνότες(ノーテス)。

目次

νότα(ノータ)- 語源・由来

イタリア語からの借用。

ほかに「音符」を表す単語としては、古代ギリシャ語由来のφθογγόσημο(フソゴーシモ)やφθόγγος(フソーゴス)などもあります。

 • ラテン語:nota|記号、符号
  • イタリア語:nota|音符、メモなど
   • ギリシャ語:νότα|音符
  • 英語:note|メモ、音符など

νότα(ノータ)- 関連項目

同じ分類 [音楽] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

νότα(ノータ)- 女性名詞

主な意味

 1. 音符

読み方

 • ノータ|νότα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • nota

英語訳

 1. note

語形変化

単数複数
主格νότανότες
属格υφηλίουνοτών
対格νότανότες
呼格νότανότες
白水社
¥3,630 (2023/09/08 21:18時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2023/09/04 21:06時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
 • URLをコピーしました!
目次