μαγεία

当ページのリンクには広告が含まれています。

μαγεία(マギア)は「魔法、魔術、呪術、妖術、邪術」という意味の女性名詞です。

目次

μαγεία(マギア)- 語源・由来

ゾロアスターの司祭の地位を表す「マギ(Μάγος)」から。

人智を超える力を使うことから「魔術師」の意味を持つようになり、ここから英語のmagicなど、世界の諸言語に派生します。

 • 古代ペルシャ語で(ゾロアスター系の)司祭、魔術師と推測される言葉
  • 古代ギリシャ語:Μάγος|マギ
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μάγος|魔法使い、魔術師、妖術使い(男)
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μαγικός|魔法の
    • ラテン語:magicus|魔法の、不思議な
     • 英語:magic|魔法、魔術…
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:μαγεία|魔法、魔術、呪術、妖術、邪術
 • μαύρη μαγεία|黒魔術
 • λευκή μαγεία|白魔術
 • μαγγανεία(マンガニア)|魔法、魔術、呪術、妖術、邪術(特に、悪い目的を達成させるための力)

μαγεία - 女性名詞

主な意味

 1. 魔法、魔術、呪術、妖術、邪術

読み方

 • マギア|μαγεία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • mageia

英語訳

 1. magic, sorcery, wizardry, witchcraft

語形変化

単数複数
主格μαγεία
マギア
μαγείες
マギエース
属格μαγείαςμαγειών
対格μαγείαμαγείες
呼格μαγείαμαγείες

μαγεία(マギア)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次