βιολέτα

βιολέτα(ヴィオレータ)は「スミレ、菫」という意味の女性名詞です。スミレ属の花を表します。

βιολέτα - 語源・由来・派生

イタリア語の「スミレ」からの借用語です。

 • 印欧祖語:スミレ
  • ラテン語:viola|スミレ
  • イタリア語:violetta|スミレ
  • ギリシャ語:βιολέτα|スミレ

βιολέτα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. スミレ、菫

読み方

ヴィオレータ

ラテン文字(ローマ字)表記

violeta

英語訳

 1. violet

用例

 • スミレはとても美しい。
  Οι βιολέτες είναι πολύ ωραίες.
  ヴィオレーテス イネ ポリ オレーエス

語形変化

単数複数
主格βιολέτα
ヴィオレータ
βιολέτες
ヴィオレーテス
属格βιολέταςβιολετών
対格βιολέταβιολέτες
呼格βιολέταβιολέτες

βιολέτα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語