βιολέτα

βιολέταは「スミレ、菫」という意味の女性名詞です。スミレ属の花を表します。

βιολέτα - 語源・由来・派生

イタリア語の「スミレ」からの借用語です。

 • 印欧祖語スミレ
  • ラテン語violaスミレ
   • イタリア語violettaスミレ
    • ギリシャ語βιολέταスミレ

βιολέτα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. スミレ、菫

読み方

ヴィオレータ [βιολέτα]

ラテン文字(ローマ字)表記

violeta

英語訳

 1. violet

用例

 • スミレはとても美しい。
  Οι βιολέτες είναι πολύ ωραίες.
  ヴィオレーテス イネ ポリ オレーエス

語形変化

単数複数
主格βιολέταβιολέτες
属格βιολέταςβιολετών
対格βιολέταβιολέτες
呼格βιολέταβιολέτες

βιολέτα - 関連項目