πέτρα

πέτρα(ペトゥラ)は「岩、石」という意味の女性名詞です。

πέτρα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語です。起源は不明。

 • 古代ギリシャ語πέτρα岩、石(建材としての)
  • ギリシャ語πέτρα岩、石

類義語

 • πέτρωμα(ペトゥロマ)岩石
 • πετραδάκι(ペトゥラダーキ)小さい岩
 • λίθος(リーソス)石
 • βότσαλο(ヴォーツァロ)礫、つぶて
 • άμμος(アモス)砂
 • λάσπη(ラスティ)泥
 • άργιλος(アルギロス)粘土
 • πηλός(ピロス)粘土

πέτρα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 岩、石

読み方

ペトゥラ [πέτρα]

ラテン文字(ローマ字)表記

petra

英語訳

 1. rock, stone

語形変化

単数複数
主格πέτρα
ペトゥラ
πέτρες
ペトゥレス
属格πέτραςπετρών
対格πέτραπέτρες
呼格πέτραπέτρες

用例

Αυτό το ψωμί είναι σκληρό σαν πέτρα.
アフトー ト プソミ イネ スクリロ サン ペトゥラ
このパンはのようにかたい。

πέτρα - 関連項目

関連する単語一覧ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語