πέτρα

当ページのリンクには広告が含まれています。

πέτρα(ペトゥラ)は「岩、石」という意味の女性名詞です。

目次

πέτρα(ペトゥラ)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語です。起源は不明。

  • 古代ギリシャ語:πέτρα|岩、石(崖・岩棚・洞窟などの地形/建材としての石)
    • ギリシャ語:πέτρα|岩、石

人間の体内の石(塩分の蓄積などにより、身体の特定の器官に発生する石のような形成物)や、貴石または半貴石を指すこともあります。

また、比喩的にとても硬い、食べられないものや、人の表情の硬さ、無表情であることを表すことも。

Σκόνταψε σε μια πέτρα.
彼は石につまずいた。
He tripped over a stone.

Το ψωμί έγινε πέτρα.
パンは石のように硬くなった。
The bread has become like a stone.

Tο πρόσωπό του έγινε σαν πέτρα.
彼の顔は石のように硬くなった。
His face became like a stone.

πέτρα(ペトゥラ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πέτρα(ペトゥラ)- 女性名詞

主な意味

  1. 岩、石

読み方

  • ペトゥラ|πέτρα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • petra

英語訳

  1. rock, stone

語形変化

単数複数
主格πέτρα
ペトゥラ
πέτρες
ペトゥレス
属格πέτραςπετρών
対格πέτραπέτρες
呼格πέτραπέτρες

用例

Αυτό το ψωμί είναι σκληρό σαν πέτρα.
アフトー ト プソミ イネ スクリロ サン ペトゥラ
このパンは岩のようにかたい。

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次