πέτρα

πέτρα(ペトゥラ)は「岩、石」という意味の女性名詞です。

目次

πέτρα(ペトゥラ)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語です。起源は不明。

  • 古代ギリシャ語:πέτρα|岩、石(崖・岩棚・洞窟などの地形/建材としての石)
    • ギリシャ語:πέτρα|岩、石

πέτρα(ペトゥラ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πέτρα(ペトゥラ)- 女性名詞

主な意味

  1. 岩、石

読み方

  • ペトゥラ|πέτρα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • petra

英語訳

  1. rock, stone

語形変化

単数複数
主格πέτρα
ペトゥラ
πέτρες
ペトゥレス
属格πέτραςπετρών
対格πέτραπέτρες
呼格πέτραπέτρες

用例

Αυτό το ψωμί είναι σκληρό σαν πέτρα.
アフトー ト プソミ イネ スクリロ サン ペトゥラ
このパンは岩のようにかたい。

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2022/12/21 20:55時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次