αέρας

当ページのリンクには広告が含まれています。

αέρας(アエラス・アエーラス)は「空気、大気、風」という意味の男性名詞です。

目次

αέρας(アエラス・アエーラス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で空気や風、霧を表すἀήρから。印欧祖語で「太陽が昇る方角」つまり「東」を意味する言葉に起源をもち、ギリシャ祖語の「朝霧」から派生したものと分析されています。

英語のairやauroraと起源をともにします。

単独では「空気、大気」の意味で用いられることが多く、「風」を表す単語としてはάνεμος(アネモス)のほうがより一般的です。

 • 印欧祖語:東、太陽が昇る方角
  • ギリシャ祖語:朝霧
   • 古代ギリシャ語:ἀήρ(属格ἀέρος)|空気、風、霧
    • ラテン語:aer|空気
     • 英語:air|空気
    • ギリシャ語:αέρας|空気、風
    • フランス語:aéro-|風などを表す接頭辞
    • 英語:aero-
  • ラテン語:aurora|夜明け、日の出
   • 英語:aurora|オーロラ

古代ギリシャ語においてἀήρは「下層の暗く重い空気」を意味し、αἰθήρ(エーテル)と対をなす言葉でした。ですが、後に一般的な意味での「空気」として用いられるようになっています。

派生・関連

αέραςに関連する単語をいくつか列記します。

 • αεράκι(アエラーキ)|そよ風、微風
 • αγέρι, αέρι(アエーリ)|そよ風、微風
 • αερίζω(アエリーゾ)|風をおこす、風を通す
 • ανάερος(アナーエロス)|空気のような、ごく軽い
 • αερόβιος(アエロヴィオス)|好気性の、有酸素の(生物学)
  • αναερόβιος(アナエロヴィオス)|嫌気性の、無酸素の
 • αεροβικός(アエロヴィコス)|有酸素の(運動)
 • αερόλιθος(アエロリソス)|隕石
 • αεροπλάνο(アエロプラーノ)|飛行機
 • αερόστατο(アエロスタト)|熱気球
 • αερόπλοιο(アエロプリオ)|飛行船

αέρας(アエラス・アエーラス)- 関連項目

同じ分類 [物質] の単語

同じ分類 [天気] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αέρας(アエラス・アエーラス)- 男性名詞

主な意味

 1. 空気、大気

読み方

 • アエラス・アエーラス|αέρας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • aeras

英語訳

 1. air
 2. wind

語形変化

単数複数
主格αέραςαέρες
属格αέρααέρων
対格αέρααέρες
呼格αέρααέρες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次