λάσπη

当ページのリンクには広告が含まれています。

λάσπη(ラスピ)は「泥」という意味の女性名詞です。

目次

λάσπη(ラスピ)- 語源・由来

中世ギリシャ語から継承されている単語ですが、それ以前の形態、語源は明らかになっていません。

λάσπη(ラスピ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λάσπη(ラスピ)- 女性名詞

主な意味

読み方

  • ラスピ|λάσπη

ラテン文字(ローマ字)表記

  • laspi

英語訳

  1. mud

語形変化

単数複数
主格λάσπη
ラスピ
λάσπες
ラスペス
属格λάσπηςλασπών
対格λάσπηλάσπες
呼格λάσπηλάσπες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次