φαρμάκι

当ページのリンクには広告が含まれています。

φαρμάκι(ファルマーキ)は「毒、毒物、苦味」という意味の中性名詞です。「苦味」は味覚としても、比喩的にも用いられます。

目次

φαρμάκι(ファルマーキ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のφάρμακονという単語から。

薬や毒、魔法や呪文も含む「身体や精神に影響を与えるもの」全般を指す言葉で、英語のpharmacyの語源でもあります。

ただし、日常で「毒」というときにはδηλητήριο(ディリティーリオ)を用いるほうが一般的です。

 • 古代ギリシャ語:φάρμακον|薬(英語のdrug)、魔法、呪文…
  • ギリシャ語:φαρμάκι(φάρμακον→φαρμάκινの指小辞)|毒、苦味
  • 古代ギリシャ語:φαρμακεύω|薬を使う
  • -ία|名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:φαρμακεία|薬を扱うこと
    • 英語:pharmacy|調剤法、薬学、薬局

φαρμάκι(ファルマーキ)- 関連項目

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

φαρμάκι(ファルマーキ)- 中性名詞

主な意味

 1. 毒、毒物
 2. 苦味(成分)
 3. 苦味(比喩的に)、苦しいこと

読み方

 • ファルマーキ|φαρμάκι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • farmaki

英語訳

 1. poison, venom, toxin
 2. bitter
 3. bitter

語形変化

単数複数
主格φαρμάκι
ファルマーキ
φαρμάκια
ファルマーキア
属格
対格φαρμάκιφαρμάκια
呼格φαρμάκιφαρμάκια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次