χορδή

当ページのリンクには広告が含まれています。

χορδή(ホルディ)は「弦・弓弦」という意味の女性名詞です。

目次

χορδή(ホルディ)- 語源・由来

印欧祖語の「腸・はらわた」が起源であると推測されていますが、明らかではありません。

現代において、素材や用途を問わずさまざまな「弦」を指すようになったのは、英語のcordやフランス語のcordeからの逆輸入的な借用によるもの。

なお「金属製の弦」や「細いワイヤー」はτέλι(テーリ)と言います。

 • 印欧祖語:腸・はらわた?
  • 古代ギリシャ語:χορδή|腸・はらわた、楽器の弦(特に動物の腸を加工したもの)、ソーセージ
   • ラテン語:chorda
    • (他の言語を経て…)英語:cord
   • ギリシャ語:χορδή|弦、弓弦

χορδή(ホルディ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [音楽] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χορδή(ホルディ)- 女性名詞

主な意味

 1. 楽器の弦・弓弦

読み方

 • ホルディ|χορδή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • chordi

英語訳

 1. string

語形変化

単数複数
主格χορδή
ホルディ
χορδές
ホルデス
属格χορδής
ホルディス
χορδών
ホルドン
対格χορδήχορδές
呼格χορδήχορδές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次