φωτεινότητα

当ページのリンクには広告が含まれています。

φωτεινότητα(フォティノーティタ)は「明るさ、輝度、光度」という意味の女性名詞です。

目次

φωτεινότητα(フォティノーティタ)- 語源・由来

φωτεινός(光)と、抽象名詞をつくる接尾辞-ότηταによる単語。

同義語はλαμπρότητα(ランブローティタ)、対義語はσκοτεινότητα(暗さ、スコティノーティタ)です。

φωτεινότητα(フォティノーティタ)- 関連項目

同じ分類 [物理学] の単語

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

φωτεινότητα(フォティノーティタ)- 女性名詞

主な意味

  1. 明るさ
  2. 光度
  3. 輝度

読み方

  • フォティノーティタ|φωτεινότητα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • foteinotita

英語訳

  1. brightness
  2. luminosity
  3. luminance

語形変化

単数複数
主格φωτεινότητα
フォティノーティタ
φωτεινότητες
フォティノーティテス
属格φωτεινότηταςφωτεινοτήτων
対格φωτεινότηταφωτεινότητες
呼格φωτεινότηταφωτεινότητες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次