ενσυναίσθηση

ενσυναίσθηση(エンシネースティシ)は「共感、エンパシー」という意味の女性名詞です。英語のempathyに相当する単語です。

ενσυναίσθηση - 語源・由来・派生

ドイツ語の「共感」からの翻訳借用によって導入された言葉です。

  • ドイツ語:Einfühlung|共感、エンパシー
    • ギリシャ語:εν-|…の中に、内側に(接頭辞)
    • συναίσθηση|意識、気づき
      • ενσυναίσθηση|共感、エンパシー

συμπόνια

συμπάθεια

ενσυναίσθηση - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 共感、エンパシー

読み方

エンシネースティシ

ラテン文字(ローマ字)表記

ensynaisthisi

英語訳

  1. empathy

語形変化

単数複数
主格ενσυναίσθησηενσυναισθήσεις
属格ενσυναίσθησης,
ενσυναισθήσεως
ενσυναισθήσεων
対格ενσυναίσθησηενσυναισθήσεις
呼格ενσυναίσθησηενσυναισθήσεις

ενσυναίσθηση - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語