λατρεία

当ページのリンクには広告が含まれています。

λατρεία(ラトゥリア)は「崇拝、崇拝行為、大きな愛、愛する人」という意味の女性名詞です。

目次

λατρεία(ラトゥリア)- 語源・由来

「給仕」や「奉仕」の意味から派生した言葉。

 • 古代ギリシャ語:λάτρις|使用人、奴隷
  • ギリシャ語(カサレヴサ):λάτρις|崇拝者、参拝者
  • 古代ギリシャ語:λατρεύω|奉仕する(奴隷として,神のしもべとして)
   • ギリシャ語:λατρεύω|崇拝する、憧れる、強く愛する
 • 古代ギリシャ語:-εία|女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:λατρεία|奉仕、崇拝
   • ギリシャ語:λατρεία|崇拝、崇拝行為、大きな愛、愛する人

λατρεία(ラトゥリア)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λατρεία(ラトゥリア)- 女性名詞

主な意味

 1. 崇拝、崇敬(の気持ち、および一連の宗教的慣習や行為)
 2. 大きな愛、強い愛、憧れ
 3. 愛する人

読み方

 • ラトゥリア|λατρεία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • latreia

英語訳

 1. adoration, veneration, reverence, worship
 2. adoration, love
 3. darling

語形変化

単数複数
主格λατρεία
ラトゥリア
λατρείες
ラトゥリエス
属格λατρείαςλατρειών
対格λατρείαλατρείες
呼格λατρείαλατρείες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次