αναπνοή

当ページのリンクには広告が含まれています。

αναπνοή(アナプノイー)は「呼吸、息、息抜き、休息」という意味の女性名詞です。

目次

αναπνοή(アナプノイー)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。生理学的な「呼吸」や息・呼気のほか、一息つくこと(休息、息抜き)の意味で用いることもあります。

同義語にανάσα(アナーサ)やανασαιμιά(アナセミア)などがあります。

 • 古代ギリシャ語:ἀν-|上方向を表す接頭辞
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πνέω|吹く
  • ἀναπνέω|呼吸する
   • 古代ギリシャ語:ἀναπνοή
    • ギリシャ語:αναπνοή|呼吸、息、息抜き、休息

αναπνοή(アナプノイー)- 関連項目

同じ分類 [生物学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連カテゴリー

αναπνοή(アナプノイー)- 女性名詞

主な意味

 1. 呼吸、息、息抜き、休息

読み方

 • アナプノイー|αναπνοή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • anapnoi

英語訳

 1. breath, breathing, respiration

語形変化

単数複数
主格αναπνοή
アナプノイー
αναπνοές
アナプノエス
属格αναπνοής
アナプノイス
αναπνοών
アナプノン
対格αναπνοήαναπνοές
呼格αναπνοήαναπνοές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次