εκατομμυριούχος

当ページのリンクには広告が含まれています。

εκατομμυριούχος(エカトミリウーホス・エカトミリウホス)は「富豪、お金持ち、ミリオネア、百万長者」という意味の通性名詞です。

目次

εκατομμυριούχος(エカトミリウーホス・エカトミリウホス)- 語源・由来

「百万」と「所有を表す接尾辞」による単語です。

現代では「通性名詞」として男女共通に用いられますが、特に女性をεκατομμυριούχα(エカトミリウーハ)と表す場合があります。

 • 古代ギリシャ語:ἑκατόν
  • 中世ギリシャ語:ἑκατό
   • ギリシャ語:εκατό, εκατόν|百・100
 • 古代ギリシャ語:μυρίος|無限の、無数の
  • ギリシャ語:μύριοι|一万、非常の多くの・無数の(μυρίοςの複数形から)
   • εκατομμύριο|百万
   • -ούχος|所有を表す接尾辞
    • εκατομμυριούχος|富豪、お金持ち、ミリオネア、百万長者(通性)
    • -α|女性名詞化の接尾辞
     • εκατομμυριούχα|富豪、お金持ち、ミリオネア、百万長者(女性)

Προσφορές για διακοπές που απευθύνονται μόνο σε εκατομμυριούχους.
休暇のオファー(👉高級旅行パッケージなど)は、ただ百万長者に向けてだけ提供される。
Holiday offers (: Luxury travel packages) are only made to millionaires.

「億万長者」はδισεκατομμυριούχος(ディセカトミリウホス)と言います。

εκατομμυριούχος(エカトミリウーホス・エカトミリウホス)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [通性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

εκατομμυριούχος(エカトミリウーホス・エカトミリウホス)- 通性名詞

主な意味

 1. 富豪、お金持ち、ミリオネア、百万長者

読み方

 • エカトミリウーホス・エカトミリウホス|εκατομμυριούχος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • ekatommyriouchos

英語訳

 1. millionaire

語形変化

単数複数
主格εκατομμυριούχοςεκατομμυριούχοι
属格εκατομμυριούχουεκατομμυριούχων
対格εκατομμυριούχοεκατομμυριούχους
呼格εκατομμυριούχεεκατομμυριούχοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次