δημιουργός

当ページのリンクには広告が含まれています。

δημιουργός(ディミウルゴース)は「神、創造神、創造主、職人、職工、クリエイター 」という意味の通性・男性名詞です。「唯一神」の意味で用いる場合は先頭を大文字にします。

目次

δημιουργός(ディミウルゴース)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語:δῆμος|人々、庶民
 • 古代ギリシャ語:-ιος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:δήμιος|公衆の、公共の / 死刑執行人、医師(役人的な)
   • ギリシャ語:δήμιος|死刑執行人
  • 古代ギリシャ語:-ουργός|働く人を表す接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:δημιουργός|職人、工匠
    • ギリシャ語:Δημιουργός|(先頭大文字)神(創造神、創造主、創造者)、デミウルゴス

δημιουργός - 名詞(通性・男性名詞)

主な意味

 1. 職人(優れた)、工匠、職工、技工
 2. 創造者、創作者、創作技術者
 3. 神(創造神、創造主、創造者)
 4. デミウルゴス(プラトンの著作『ティマイオス』に登場する世界の創造者)

読み方

 • ディミウルゴース|δημιουργός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • dimiourgos

英語訳

 1. craftsman, artisan
 2. creator
 3. Creator
 4. Demiurge

語形変化

神、またはデミウルゴスを表す場合は先頭大文字で、複数形はなしです。

単数複数
主格δημιουργός
ディミウルゴス
δημιουργοί
ディミウルギー
属格δημιουργούδημιουργών
対格δημιουργόδημιουργούς
呼格δημιουργέδημιουργοί

δημιουργός(ディミウルゴース)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ分類 [職業] の単語

同じ品詞 [通性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次