αποκρυφισμός

αποκρυφισμός(アポクリフィズモス)は「オカルト、オカルティズム、隠秘学、神秘学」という意味の男性名詞です。

αποκρυφισμός - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語:ἀπό|…から、…の結果として
 • 古代ギリシャ語:κρύπτω|隠れる
  • 古代ギリシャ語:ἀπόκρυφος|隠された、秘密の
   • ギリシャ語:απόκρυφος|隠された、秘密の、典拠の怪しい、教会法に属さない
 • フランス語:occultisme|オカルト、オカルティズム
  • ギリシャ語:απόκρυφος|隠された、秘密の、典拠の怪しい、教会法に属さない
  • ギリシャ語:-ισμός|抽象名詞化の接尾辞
   • ギリシャ語(翻訳借用):αποκρυφισμός|オカルト、オカルティズム

αποκρυφισμός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. オカルト、オカルティズム、隠秘学、神秘学

読み方

アポクリフィズモス

ラテン文字(ローマ字)表記

apokryfismos

英語訳

 1. occult, occultism

語形変化

単数複数
主格αποκρυφισμός
アポクリフィズモス
αποκρυφισμοί
アポクリフィズミ
属格αποκρυφισμούαποκρυφισμών
対格αποκρυφισμόαποκρυφισμούς
呼格αποκρυφισμέαποκρυφισμοί

用例

 • Άρχισα να μελετώ τον αποκρυφισμό.
  アルヒサ ナ メレト トン アポクリフィズモ
  オカルトの勉強をはじめた。
  I started studying the occult.
 • το βιβλίο του αποκρυφισμού
  ト ヴィヴリオ トゥ アポクリフィズム
  オカルティズムの本
  the book of occultism

αποκρυφισμός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ分類 [神秘主義] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語