ζυγός

ζυγός(ズィゴス)は「天秤ばかり、てんびん座、くびき、偶数の」という意味の男性名詞、形容詞です。先頭大文字で星座名を表します。

ζυγός - 語源・由来・派生

インド・ヨーロッパ祖語で「くびき」を表す単語が語源。

 • 印欧祖語*yugómくびき
  • 古代ギリシャ語ζυγόν, ζυγόςくびき、天秤ばかり、てんびん座、兵士のランク
   • ギリシャ語ζυγός天秤ばかり、くびき、偶数の
   • ギリシャ語Ζυγόςてんびん座

くびき(軛、衡、頸木)とは、牛、馬などの大型家畜(輓獣)を犂や馬車、牛車、かじ棒に繋ぐ際に用いる木製の棒状器具である

Wikipedia - くびき

てんびん座

正義の女神「アストレア」の持つ天秤に由来。神話では、魂をはかる天秤で人間を裁くアストレアの姿が語られています。

かつて、世界がとても平和だったころ、神々と人間はともに暮らしていました。アストレアは、人々の魂を天秤ではかって公平に裁くことでけんかをおさめたり、悪に傾いた死者の魂を冥界に送ったりしていました。

でも、時代が流れ文明の発展とともに、人々は欲望のまま悪行や戦争をするようになります。地上に暮らしていた神々は呆れ果て、神の国へ帰ってしまいました。

アストレアは最後まで地上に残って正義を説いていましたが、いっこうに争いをやめない人間たちに絶望し、諦めて地上を離れるのでした、というお話です。

このアストレアが持っていた天秤が、てんびん座です。また、隣のおとめ座をアストレアとする説もあります。

ζυγός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 天秤ばかり、はかり
 2. てんびん座、天秤座(星座名)
 3. てんびん座、天秤座、天秤宮(黄道十二宮)
 4. くびき

読み方

ズィゴス

ラテン文字(ローマ字)表記

zygos

英語訳

 1. scales, balance
 2. Libra
 3. Libra
 4. yoke

語形変化

星座名として用いる場合、先頭は大文字で、複数形はなしです(固有名詞のため)。

単数複数
主格ζυγόςζυγοί
属格ζυγούζυγών
対格ζυγόζυγούς
呼格ζυγέζυγοί

ζυγός - 形容詞

主な意味

 1. 偶数の

読み方

ズィゴス

ラテン文字(ローマ字)表記

zygos

英語訳

 1. even

語形変化

単数

男性女性中性
主格ζυγόςζυγήζυγό
属格ζυγούζυγήςζυγού
対格ζυγόζυγήζυγό
呼格ζυγέζυγήζυγό

複数

男性女性中性
主格ζυγοίζυγέςζυγά
属格ζυγώνζυγώνζυγών
対格ζυγούςζυγέςζυγά
呼格ζυγοίζυγέςζυγά

ζυγός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [12星座] の単語

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語