ζυγός

当ページのリンクには広告が含まれています。

ζυγός(ズィゴス・ジゴス)は「天秤ばかり、てんびん座、くびき、偶数の」という意味の男性名詞、形容詞です。先頭大文字で星座名を表します。

目次

ζυγός(ズィゴス・ジゴス)- 語源・由来

インド・ヨーロッパ祖語で「くびき」を表す単語が語源です。

 • 印欧祖語:くびき
  • 古代ギリシャ語:ζυγόν, ζυγός|くびき、天秤ばかり、てんびん座、兵士のランク
   • ギリシャ語:ζυγός|天秤ばかり、くびき、偶数の
   • ギリシャ語:Ζυγός|てんびん座

くびき(軛、衡、頸木)とは、牛、馬などの大型家畜(輓獣)を犂や馬車、牛車、かじ棒に繋ぐ際に用いる木製の棒状器具である

Wikipedia - くびき

てんびん座

正義の女神「アストレア」の持つ天秤に由来。神話では、魂をはかる天秤で人間を裁くアストレアの姿が語られています。

かつて、世界がとても平和だったころ、神々と人間はともに暮らしていました。アストレアは、人々の魂を天秤ではかって公平に裁くことでけんかをおさめたり、悪に傾いた死者の魂を冥界に送ったりしていました。

でも、時代が流れ文明の発展とともに、人々は欲望のまま悪行や戦争をするようになります。地上に暮らしていた神々は呆れ果て、神の国へ帰ってしまいました。

アストレアは最後まで地上に残って正義を説いていましたが、いっこうに争いをやめない人間たちに絶望し、諦めて地上を離れるのでした、というお話です。

このアストレアが持っていた天秤が、てんびん座です。また、隣のおとめ座をアストレアとする説もあります。

ζυγός(ズィゴス・ジゴス)- 関連項目

同じ分類 [12星座] の単語

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ζυγός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 天秤ばかり、はかり
 2. てんびん座、天秤座(星座名)
 3. てんびん座、天秤座、天秤宮(黄道十二宮)
 4. くびき

読み方

 • ズィゴス・ジゴス|ζυγός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • zygos

英語訳

 1. scales, balance
 2. Libra
 3. Libra
 4. yoke

語形変化

星座名として用いる場合、先頭は大文字で、複数形はなしです(固有名詞のため)。

単数複数
主格ζυγόςζυγοί
属格ζυγούζυγών
対格ζυγόζυγούς
呼格ζυγέζυγοί

ζυγός - 形容詞

主な意味

 1. 偶数の

読み方

 • ズィゴス・ジゴス|ζυγός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • zygos

英語訳

 1. even

語形変化

単数

男性女性中性
主格ζυγόςζυγήζυγό
属格ζυγούζυγήςζυγού
対格ζυγόζυγήζυγό
呼格ζυγέζυγήζυγό

複数

男性女性中性
主格ζυγοίζυγέςζυγά
属格ζυγώνζυγώνζυγών
対格ζυγούςζυγέςζυγά
呼格ζυγοίζυγέςζυγά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次