Κόμη Βερενίκης

Κόμη Βερενίκης(コーミ ヴェレニキス)は「かみのけ座、髪の毛座」という意味の女性名詞です。

Κόμη Βερενίκης - 語源・由来・派生

17世紀にデンマークの天文学者「ブラーエ」が設定した新しい星座です。

しかし、ギリシャでは古くから知られていて、神話では古代エジプトの女王ベレニケ2世の髪の物語が語られています。

 • 古代ギリシャ語φέρω + νίκηもたらす、運ぶ + 勝利
  • 古代ギリシャ語Φερενίκηペレニケー(人名、勝利をもたらす者)
   • 古代マケドニア語→古代ギリシャ語Βερενίκηベレニケ
    • ラテン語Bereniceベレニケ
 • 古代ギリシャ語κόμη
  • ラテン語coma

なお、現代ギリシャ語のκόμηは、髪のややかたい言い方です。「頭髪」といった感じ。日常でよく使う「髪、髪の毛」はμαλλιά(マリア)と表します。

体の部位

Κόμη Βερενίκης - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. かみのけ座、髪の毛座

読み方

コーミ ヴェレニキス

ラテン文字(ローマ字)表記

Komi Verenikis

英語訳

 1. Coma Berenices

Κόμη Βερενίκης - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語