Αιγόκερως

Αιγόκερως(エゴーケロス)は「やぎ座、山羊座」という意味の男性名詞です。

Αιγόκερως - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語由来の単語です。ヤギのツノの意味。

  • 古代ギリシャ語αἴξ + κέραςヤギ + ツノ
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語Αιγόκερωςやぎ座

ヤギのようなツノを持つ神「パーン」に由来します。

神話では、パーンが怪物「テュポーン」に襲われたときに、下半身を魚の姿に変えて川に逃げ込んだという話が語られています。うお座やみなみのうお座の物語と同じ場面です。

なお、現代ギリシャ語で「ヤギ」はαίγα(エーガ)もしくはαιξ(エクス)、「ツノ」はκέρατο(ケラト)と言います。

動物(羊・ヤギ・豚・牛など、鯨偶蹄目)

Αιγόκερως - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. やぎ座、山羊座(星座名)
  2. やぎ座、山羊座、磨羯宮(黄道十二宮)

読み方

エゴーケロス

ラテン文字(ローマ字)表記

Aigokeros

英語訳

  1. Capricornus
  2. Capricorn

語形変化

固有名詞のため、複数形はありません。

複数
主格Αιγόκερως
属格Αιγόκερου
対格Αιγόκερω
呼格Αιγόκερω

Αιγόκερως - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [12星座] の単語

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語