κριός

κριός(クリオス)は「オスの羊、雄羊、おひつじ座、牡羊座、破城槌」という意味の男性名詞です。先頭大文字で星座名を表します。

目次

κριός - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「ツノ」が語源と推測されていますが、定かではないようです。

 • 古代ギリシャ語:κέρας|ツノ(?)
  • 古代ギリシャ語:κριός|オスの羊、破城槌、おひつじ座
   • ギリシャ語:κριός|オスの羊、破城槌
   • ギリシャ語:Κριός|おひつじ座

攻城兵器の「破城槌」という意味もあります。オスの羊がツノを突き立てて突進する姿に由来するそうです。英語でもオスの羊、破城槌の両方をramと表しますね。

おひつじ座

星座のモデルはギリシャ神話における伝説の地「ボイオティア」の兄妹です。

ボイオティア王の息子「プリクソス」と双子の妹「ヘレ」が王の後妻に生贄(いけにえ)にされそうになったとき、主神ゼウスが二人を黄金の毛を持つ羊に乗せて逃した、と語られています。

なお、ギリシャ語で羊(全般)はπρόβατο(プロヴァト)、メスの羊はπροβατίνα(プロヴァティーナ)と言います。

κριός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. オスの羊、雄羊、牡羊
 2. おひつじ座、牡羊座(星座名)
 3. おひつじ座、牡羊座、白羊宮(黄道十二宮)
 4. 破城槌

読み方

 • クリオス|κριός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • krios

英語訳

 1. ram, male sheep
 2. Aries
 3. Aries
 4. battering ram

語形変化

星座名として用いる場合、先頭は大文字で、複数形はなしです(固有名詞のため)。

単数複数
主格κριόςκριοί
属格κριούκριών
対格κριόκριούς
呼格κριέκριοί

κριός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [12星座] の単語

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [鯨偶蹄目] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる