κριός

κριός(クリオス)は「オスの羊、雄羊、おひつじ座、牡羊座、破城槌」という意味の男性名詞です。先頭大文字で星座名を表します。

κριός - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「ツノ」が語源と推測されていますが、定かではないようです。

 • 古代ギリシャ語:κέρας|ツノ(?)
  • 古代ギリシャ語:κριός|オスの羊、破城槌、おひつじ座
   • ギリシャ語:κριός|オスの羊、破城槌
   • ギリシャ語:Κριός|おひつじ座

攻城兵器の「破城槌」という意味もあります。オスの羊がツノを突き立てて突進する姿に由来するそうです。英語でもオスの羊、破城槌の両方をramと表しますね。

おひつじ座

星座のモデルはギリシャ神話における伝説の地「ボイオティア」の兄妹です。

ボイオティア王の息子「プリクソス」と双子の妹「ヘレ」が王の後妻に生贄(いけにえ)にされそうになったとき、主神ゼウスが二人を黄金の毛を持つ羊に乗せて逃した、と語られています。

なお、ギリシャ語で羊(全般)はπρόβατο(プロヴァト)、メスの羊はπροβατίνα(プロヴァティーナ)と言います。

動物(羊・ヤギ・豚・牛など、鯨偶蹄目)

κριός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. オスの羊、雄羊、牡羊
 2. おひつじ座、牡羊座(星座名)
 3. おひつじ座、牡羊座、白羊宮(黄道十二宮)
 4. 破城槌

読み方

クリオス

ラテン文字(ローマ字)表記

krios

英語訳

 1. ram, male sheep
 2. Aries
 3. Aries
 4. battering ram

語形変化

星座名として用いる場合、先頭は大文字で、複数形はなしです(固有名詞のため)。

単数複数
主格κριόςκριοί
属格κριούκριών
対格κριόκριούς
呼格κριέκριοί

κριός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [12星座] の単語

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [鯨偶蹄目] の単語

同じ分類 [哺乳類] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語