Ηριδανός

Ηριδανός(イリダノース)は「エリダヌス座」という意味の男性名詞です。

Ηριδανός - 語源・由来・派生

ギリシャ神話に登場する伝説的な川「エリダヌス」に由来。

この川のモデルについては、ナイル川やポー川、ユーフラテス川…など複数の説がありますが、古代のギリシャでは「ポー川」がἨριδανόςと呼ばれていました。

 • 古代ギリシャ語:Ἠριδανός|エーリダノス川(神話の川)、イタリアのポー川の古名
  • ギリシャ語:Ηριδανός|エリダヌス座
  • ラテン語・英語:Eridanus|エリダヌス座

α星アケルナル

エリダヌス座のα星「アケルナル」はとても明るい恒星(一等星)です。語源はアラビア語。

 • アラビア語:آخر النهر|川の終わり
  • ギリシャ語:Αχερνάρ|アケルナル
  • ラテン語・英語:Achernar| アケルナル

Ηριδανός - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. エリダヌス座

読み方

イリダノース

ラテン文字(ローマ字)表記

Iridanos

英語訳

 1. Eridanus

Ηριδανός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語