κεραυνός

κεραυνός(ケラヴノース・ケラヴノス)は「雷、落雷」という意味の男性名詞です。

目次

κεραυνός - 語源・由来・派生

印欧祖語の「壊す、破壊する」に起源をもつと推測されています。

 • 印欧祖語:壊す、破壊する
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:κεραυνός|雷、落雷

光と音を伴う放電、つまり日本語の「雷」や「落雷」に相当する単語です。

雷の光(稲妻、雷光)はαστραπή(アストゥラピ)、雷の音(雷鳴)はβροντή(ヴロンディ)と表します。

関連

 • κεραυνός|雷、落雷(lightning, thunderbolt, lightning strike)
 • αστραπή|稲妻、雷光(lightning, lightning flash)
 • βροντή|雷鳴(thunder, thunderclap)
 • καταιγίδα|雷雨(thunderstorm)

κεραυνός - 男性名詞

主な意味

 1. 落雷

読み方

 • ケラヴノース・ケラヴノス|κεραυνός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • keravnos

英語訳

 1. lightning, thunderbolt
 2. lightning strike

語形変化

単数複数
主格κεραυνόςκεραυνοί
属格κεραυνούκεραυνών
対格κεραυνόκεραυνούς
呼格κεραυνέκεραυνοί

κεραυνός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [電気] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ分類 [天気] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる