σεληνόφως

当ページのリンクには広告が含まれています。

σεληνόφως(セリノーフォス)は「月光、月の光、ムーンライト」という意味の中性名詞です。

目次

σεληνόφως(セリノーフォス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「月」と「光」から。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σελήνη|月、衛星
 • 古代ギリシャ語:φῶς|光、日、火源
  • ギリシャ語:φως|光、電気、視力…
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σεληνόφως|月光、月の光、ムーンライト

「月光」を表す複合語には、次のようなバリエーションがあります。

 • σεληνόφως(セリノーフォス)
 • σεληνόφωτο(セリノーフォト)
  • φωςの形容詞化→名詞化
 • φεγγαρόφως(フェンガローフォス)
 • φεγγαρόφωτο(フェンガローフォト)

σεληνόφως(セリノーフォス)- 関連項目

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σεληνόφως(セリノーフォス)- 中性名詞

主な意味

 1. エメラルド

読み方

 • セリノーフォス|σεληνόφως

ラテン文字(ローマ字)表記

 • selinofos

英語訳

 1. emerald

語形変化

複数形は文学的、詩的な表現として用いられます。

単数複数
主格σεληνόφως
セリノーフォス
σεληνόφωτα
セリノーフォタ
属格σεληνόφωτος
セリノーフォトス
σεληνοφώτων
セリノフォートン
対格σεληνόφωςσεληνόφωτα
呼格σεληνόφωςσεληνόφωτα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次