κορίτσι

当ページのリンクには広告が含まれています。

κορίτσι(コリーツィ)は「女の子、少女、娘」という意味の中性名詞です。

目次

κορίτσι(コリーツィ)- 語源・由来

「κόρη(娘)」に小ささや愛らしさの意味が付された単語。κόρηと同じく「娘」の意味で用いられることもあります。

さらに指小辞がついたκοριτσάκι(コリツァーキ)という単語もあり、小さな女の子、またはガールフレンドを表します。

κορίτσι - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 女の子、少女

読み方

  • コリーツィ|κορίτσι

ラテン文字(ローマ字)表記

  • koritsi

英語訳

  1. girl
  2. daughter

語形変化

単数複数
主格κορίτσι
コリーツィ
κορίτσια
コリーツィア
属格κοριτσιούκοριτσιών
対格κορίτσικορίτσια
呼格κορίτσικορίτσια

κορίτσι(コリーツィ)- 関連項目

同じ分類 [ライフステージ] の単語

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次