κορίτσι

κορίτσι(コリーツィ)は「女の子、少女、娘」という意味の中性名詞です。

κορίτσι - 語源・由来・派生

「κόρη(娘)」に小ささや愛らしさの意味が付された単語。κόρηと同じく「娘」の意味で用いられることもあります。

さらに指小辞がついたκοριτσάκι(コリツァーキ)という単語もあり、小さな女の子、またはガールフレンドを表します。

κορίτσι - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 女の子、少女

読み方

コリーツィ

ラテン文字(ローマ字)表記

koritsi

英語訳

  1. girl
  2. daughter

語形変化

単数複数
主格κορίτσι
コリーツィ
κορίτσια
コリーツィア
属格κοριτσιούκοριτσιών
対格κορίτσικορίτσια
呼格κορίτσικορίτσια

κορίτσι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [ライフステージ] の単語

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語