γραφείο

当ページのリンクには広告が含まれています。

γραφείο(グラフィーオ・グラフィオ)は「机、デスク、事務所、オフィス」という意味の中性名詞です。

目次

γραφείο(グラフィーオ・グラフィオ)- 語源・由来

 • 印欧祖語:彫る、彫刻する
  • ギリシャ祖語:彫る、彫って描く、書く
   • 古代ギリシャ語:γράφω|彫る、彫って描く、書く
    • ギリシャ語:γράφω|書く、記録する、(違反)切符を切る・発行する
    • 古代ギリシャ語:γραφεῖον|尖筆、スタイラス(書くもの)
     • ギリシャ語:γραφείο|机、事務所

γραφείο(グラフィーオ・グラフィオ)- 関連項目

同じ分類 [家具] の単語

同じ分類 [施設] の単語

同じ分類 [γράφω] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

γραφείο(グラフィーオ・グラフィオ)- 中性名詞

主な意味

 1. 机、デスク
 2. 事務所、オフィス

読み方

 • グラフィーオ・グラフィオ|γραφείο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • grafeio

英語訳

 1. desk
 2. office

語形変化

単数複数
主格γραφείο
グラフィーオ
γραφεία
グラフィーア
属格γραφείουγραφείων
対格γραφείογραφεία
呼格γραφείογραφεία

用例

 • Η γάτα κάθεται στο γραφείο.
  イ ガータ カセテ スト グラフィーオ
  猫が机の上に座っている。
  The cat is sitting on the desk.
 • δικηγορικό γραφείο
  ディキゴリコ グラフィーオ
  法律事務所
  law firm, law office
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次