γραφείο

γραφείο(グラフィーオ)は「机、デスク、事務所、オフィス」という意味の中性名詞です。

γραφείο - 語源・由来・派生

 • 印欧祖語:*gerbʰ-|彫る、彫刻する
  • ギリシャ祖語:*grəpʰō|彫る、彫って描く、書く
   • 古代ギリシャ語:γράφω|彫る、彫って描く、書く
    • ギリシャ語:γράφω|書く、記録する、(違反)切符を切る・発行する
    • 古代ギリシャ語:γραφεῖον|尖筆、スタイラス(書くもの)
     • ギリシャ語:γραφείο|机、事務所

γραφείο - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 机、デスク
 2. 事務所、オフィス

読み方

グラフィーオ

ラテン文字(ローマ字)表記

grafeio

英語訳

 1. desk
 2. office

語形変化

単数複数
主格γραφείο
グラフィーオ
γραφεία
グラフィーア
属格γραφείουγραφείων
対格γραφείογραφεία
呼格γραφείογραφεία

用例

 • Η γάτα κάθεται στο γραφείο.
  イ ガータ カセテ スト グラフィーオ
  猫が机の上に座っている。
  The cat is sitting on the desk.
 • δικηγορικό γραφείο
  ディキゴリコ グラフィーオ
  法律事務所
  law firm, law office

γραφείο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家具] の単語

同じ分類 [施設] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語