κουνουπίδι

κουνουπίδι(クヌピーディ)は「カリフラワー」という意味の中性名詞です。

κουνουπίδι - 語源・由来・派生

起源は不明。古代ギリシャ語のキャベツ(κράμβη)、または何らかの低木を指すκανωπίδιονからと推察されています。なお、現代ギリシャ語でκράμβηは、キャベツや白菜、カリフラワーなどが属する「アブラナ属」を指す単語です。

また、カリフラワーはανθοκράμβη(アンソクランヴィ)とも言います。こちらは花(άνθος)とκράμβηが合わさってできた単語。

κουνουπίδι - 中性名詞

主な意味

  1. カリフラワー

読み方

クヌピーディ

ラテン文字(ローマ字)表記

kounoupidi

英語訳

  1. cauliflower

語形変化

単数複数
主格κουνουπίδι
クヌピーディ
κουνουπίδια
クヌピーディア
属格κουνουπιδιούκουνουπιδιών
対格κουνουπίδικουνουπίδια
呼格κουνουπίδικουνουπίδια

用例

  • πώς να καλλιεργήσετε κουνουπίδι
    ポス ナ カリエルギーセテ クヌピーディ
    カリフラワーの育て方
    how to grow cauliflower

κουνουπίδι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語