ψάρεμα

ψάρεμα(プサーレマ・プサレマ)は「釣り、魚釣り」という意味の中性名詞です。

目次

ψάρεμα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「魚」から。

労働・職業としての「漁」はαλιεία(アリーア)と言うのが一般的。

 • 古代ギリシャ語:ὀψάριον|魚
  • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:ψάρι(ν)→ψάρι|魚
  • -εύω|動詞化の接尾辞
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:ψαρεύω|魚を釣る
   • -μα|中性名詞化の接尾辞
    • 中世ギリシャ語:ψάρευμα|釣り
     • ギリシャ語:ψάρεμα|釣り

ψάρεμα - 中性名詞

主な意味

 1. 釣り、魚釣り

読み方

 • プサーレマ・プサレマ|ψάρεμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • psarema

英語訳

 1. fishing

語形変化

複数形のない単語です。

単数複数
主格ψάρεμα
プサーレマ・プサレマ
ψαρέματα
プサレーマタ・プサレマタ
属格ψαρέματοςψαρεμάτων
対格ψάρεμαψαρέματα
呼格ψάρεμαψαρέματα

ψάρεμα - 関連項目

同じ分類 [趣味] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

 • URLをコピーしました!
目次
閉じる