αχλάδι

αχλάδι(アフラーディ)は「洋梨」という意味の中性名詞です。

αχλάδι - 語源・由来・派生

起源は不明。地中海付近の基層言語からの借用と推察されています。

 • 地中海付近の基層言語(未知)のなにか
  • 古代ギリシャ語:ἄπιον|洋梨
   • 古代ギリシャ語(コイネー):ἀχλάς→ἀχλάδα
    • 中世ギリシャ語: ἀχλάδιον
     • ギリシャ語:αχλάδι|洋梨
  • ラテン語:(a)pisom|洋梨
   • ラテン語:pirum
    • 古英語・中英語pere
     • 英語:pear|洋梨

まるっこい日本の梨は、洋梨🍐(αχλάδι)とリンゴ🍎(μήλο)を合わせてαχλαδόμηλοと呼ばれます。

「洋梨の木🌳」はαχλαδιά(アフラディア)です。αχλάδιの複数形(αχλάδια)とよく似ていますが、アクセントの位置が異なります。

αχλάδι - 中性名詞

主な意味

 1. 洋梨

読み方

アフラーディ

ラテン文字(ローマ字)表記

achladi

英語訳

 1. pear

語形変化

単数複数
主格αχλάδι
アフラーディ
αχλάδια
アフラーディア
属格αχλαδιούαχλαδιών
対格αχλάδιαχλάδια
呼格αχλάδιαχλάδια

αχλάδι - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語