κεφάλι

当ページのリンクには広告が含まれています。

κεφάλι(ケファーリ・ケファリ)は「頭・頭部、思考・考え、頭脳」という意味の中性名詞です。

目次

κεφάλι(ケファーリ・ケファリ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:κεφαλή|頭
  • ギリシャ語:κεφάλι|頭

もとのκεφαλήはフォーマルな語で、日常会話などで単に「頭、頭部」を表す場合は、κεφάλιを用いるのが一般的です。

ただし「集団のリーダー」や「最も重要な部分」、シリンダー「ヘッド」やハードドライブの「ヘッド」などとしての「頭」には、κεφαλήのほうが用いられます。

κεφάλι(ケファーリ・ケファリ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κεφάλι(ケファーリ・ケファリ)- 中性名詞

主な意味

 1. 頭・頭部
 2. 人・動物の数、頭数
 3. 思考・考え(頭がすっきりする、頭を働かせる…)
 4. 頭脳(頭がいい…)

読み方

 • ケファーリ・ケファリ|κεφάλι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kefali

英語訳

 1. head

語形変化

単数複数
主格κεφάλι
ケファーリ・ケファリ
κεφάλια
ケファーリア・ケファリア
属格κεφαλιού
ケファリウ
κεφαλιών
ケファリオン
対格κεφάλικεφάλια
呼格κεφάλικεφάλια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次